EU – Gjennom elendighet til glede

thumbs_laitman_220I Nyhetene (rg-rb.de): “Programmet der den franske finansministeren Emmanuel Macrom snakket, sjokkerte politikerene i den Europeiske Unionen: Økonomiske systemer må reformeres i retning av finansiell solidaritet; de rike nasjoner må finansiere de fattige; dette er den eneste måten å redde den Europeiske Unionen.”

“Hvis medlemsland ikke er klare til å finansielle overføringer inn i  pengesystemet, kan vi glemme Euroen og den Europeiske Unionen. Overføringer må realiseres og implementeres i rammeverket til et enkelt budsjett over hele den Europeiske Unionen, hvor innføringen vil bli koordinert fra Brussel. Han er sterkt imot de “ortodokse” finanspolitikere i Berlin”

Min kommentar: Det er stemmer som roper etter mer solidaritet og likhet, men dette vil ikke hjelpe lenger, naturen aktiviserer et system for å lære mennesker sin lov gjennom problemer (lidelsens vei). Tiden vi har igjen for en myk innlæring av naturlovene (Torah metoden), gjennom å lære Kabbalas viskom renner ut.

Ved å forsøke å forstå natruens tanke, lærer vi hvordan vi kan gjøre ting på rett måte, uten feil, gjennom gode instruksjonen fra kabbalister. Dette fordi vi ikke kan forstå hvordan naturen er konstruert på en integrert måte på egnhånd.

Grunnen til at vi er “samlet” sammen i et menneskelig samfunn gjennom et motsettende egoistisk prinsipp, slik at vi ikke kan forstå den altruistiske unionen (samlingen). I mellomtiden, blir vårt verdenssamfunn gradvis mer integrert og mer forenet under påvirkning av skjulte krefter i naturen. På denne måten blir vi lik de som ikke forstår verden vi befinner oss i, akkurat som de som ikke vet hvordan man orienterer seg.

Kommentarer / Spørsmål