Første skritt i praktisk kabbala

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Har Baal HaSulam etterlatt seg informasjon om fasene på veien som vi kan bruke som grunnlag når vi bygger denne metoden?

Svar: Nei, Baal HaSulam etterlot ingen slik informasjon for oss. Vi må selv finne veien. Retningen synes å være klar, men hvordan vi avanserer fra den ene fasen til den neste kan ingen vite.

Problemet er at vi starter uten noen form for garanti, uten kunnskap, men innser behovet og føler vi ikke har noe annet alternativ. Verden presser oss, dvs at skaperen presser oss gjennom verden – og vi er nødt til å føre mennesker mot tilkobling slik at de gjennom det oppnår likhet i form med skaperen.

Når vi oppriktig begynner å søke, gjennom kontakten med vennene, begynner vi å avdekke metoden. Det er fordi det er absolutt nødvendig for oss og vi gir uttrykk for det i ord og atferd, med alle betingelser vi har. Ingen kabbalister kunne til denne dag skrive noe om dette.

Læren om kabbala er en praktisk vitenskap som fødtes gjennom erfaring, gjennom utforsking. Og de som ikke lever i vår tid visste ikke – og kunne ikke vite det, selv om de var store kabbalister. De kunne snakke om generelle tendenser, om to alternativer, men de kunne ikke skrive mer om vår tid. Derfor fantes det kabbalister spredt i hver eneste generasjon, og vi befinner oss her i denne tiden.

Vi kan finne noen hint i Baal HaSulams skrifter som peker mot vår tid. Han nevner noe i The Writings of The Last Generation, men det er ikke mulig å kopiere blindt utfra det. Man finner kanskje ut at man prøver å trekke noe inn i dagens virkelighet som ikke kommer til å bli realisert før om mange år og derfor foreløpig ikke er relevant.

(135705)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/5/14, The Book of Zohar

Kommentarer / Spørsmål