Hvor er åpningen i muren?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Forstår vi hva vi leser før vi overskrider Machsom (barrieren)? Det synes som om alt i det fysiske livet er under konstant endring og ting viser seg å være motsatt av det motsatte osv.

Svar: Det kan virke som om vi avanserer for sakte, men etter min erfaring kan jeg si at hvis kabbalistene ikke hadde fastsatt og ordnet gangen i det spirituelle arbeidet for oss, ville vi ikke være istand til å avansere så raskt og å oppnå altruistiske mottakere, sjelen, i vår levetid. Vi skjønner ikke hvor forskjellig den spirituelle tilstanden er fra den fysiske. Den er av motsatt natur. Men vi tror den simpelthen er en bonus til det vi allerede har i livet.

Vi er nødt til å jobbe etter metoden til Baal HaSulam og Rabash og studere the Sulam Commentary to The Book of Zohar (Baal HaSulams kommentar til Zohar), Preface to the Wisdom of Kabbalah and TES (innføring i kabbala og TES – Talmud Eser Sefirot), men det må gå hånd i hånd med spredning, for det gir oss en spirituell mottaker. Vi er faktisk ikke en mottaker, vi er punktet til Bina, nasjonen Israel, bare et medium, en adapter, en kanal. Hvis kanalen ikke er koblet til noe, så fungerer den ikke; den er ute av drift og blir til en steinblokk.

I den spirituelle virkeligheten finnes det ingen dør som åpner seg og ønsker deg velkommen. Tvert imot, der er en mur foran deg og når du er klar for det, ser du en åpning i muren og går inn. Det spiller ingen rolle hvor du befinner deg når det skjer.

Du behøver ikke å bekymre deg om å finne åpningen. Ikke se etter en åpning, men søk etter hvordan du åpner muren. Vi må sørge for å lage en mottaker, en tilkobling, og da blir du istand til å gå gjennom raskt.

Kabbalistene har sørget for at vi har tilstrekkelig med materialer til selv å lage den. Nå begynner vi en ny fase med spredning. Bare takket være avdekkelse og spredning av kabbala kan vi komme ut av denne verden og bli belønnet med virkelig spirituelt arbeid og korreksjon av verden.

Men kabbalistene skrev veldig lite om spredning; de gir oss bare generelle prinsipper. Vi må faktisk selv finne ut hvordan vi kan arbeide med folk. Hvorfor beskriver ikke kabbalistene dette for oss og gir oss en skriftlig bruksanvisning for disseminasjon så vi slipper å gjøre feil?

Noen slik bruksanvisning eksisterer ikke. Jeg venter hele tiden i spenning på at neste fase skal avdekkes i henhold til arbeidet vi gjør. Hvis vi ønsker å avansere, er vi selv nødt til å oppdage neste fase. Sammen skriver vi ned metoden for verdens korreksjon i vår tid.

(135777)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 23/5/14, Shamati #8, «What is the Difference Between a Shade of Kedusha and a Shade of Sitra Achra»

Kommentarer / Spørsmål