Den lange veien mot kobling

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvorfor valgte skaperen et eget folkeslag til å utføre et spesifikt oppdrag, og har valget noen sammenheng med religion?

Svar: Ekte religion er å elske din neste som deg selv. Det er retningslinjen Abraham kom med i det gamle Babylon – og i samsvar med dette samlet han folket rundt seg til en gruppe som kaltes Israel, som betyr Yashar El (direkte til skaperen).

Det var bare et fåtall av folket i Babylon som fulgte Abraham; de som hadde større ønske om å gi. Alle de andre hadde ønsker om å motta. Det var med hensikt, slik at de skulle få sjanse til å hjelpe hverandre.

Først blir giverønskene korrigert så de kan stige til spirituelt nivå. Da Abraham fant dem hadde de ingenting. De måtte først gå gjennom forherdelse av hjertet, som kalles Egypt – der de ikke stiger, men tvert imot faller.

A Long Way To Connection

Etter utgangen fra Babylon drar de ned til Egypt. Etterpå kommer de ut fra Egypt og stiger til mottakelse av Torah. De krysser videre ørkenen, bygger sitt første tempel – og faller. Igjen stiger de til høyden av det andre tempelet og gjennomgår nok en nedtur til legemlig nivå. Dette er forat de skal bli gjensidig innlemmet med verdens folkeslag og gjøre seg klar til verdens endelige korreksjon.

Hele prosessen, fra utgangen fra Babylon og alt som kom etterpå, er for å få en sterkerke tilkobling. Det var Abrahams budskap. Med det samme de begynte å koble seg sammen, følte de at de sank dypere og dypere nedover.

Lyset som skinte på dem gjorde det mulig for dem å synke dypere og dypere inn i egoet sitt og se at de befant seg langt fra altruisme og lyset. Derfor følte de gapet, deltaet mellom tilstanden av eksil i Egypt og det nivået de befant seg på da de forlot Babylon – og uten lyset ville de ha blitt værende på det nivået. Dette er gapet mellom lyset og vårt ego.

(135413)

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen, 19/5/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål