Sammen er vi sterke og atskilte er vi svake

Spesialutgave: Hendelsene i Sør-Israel

Historien lærer oss ett enkelt fakta: Når vi står sammen, er vi sterke – og når vi  er atskilte, er vi svake. Dette er vår nasjons essens; å ta ansvar for hverandre, å være gjensidig ansvarlige. Med en gang vi misligholder samholdet vårt, blir vi angrepet av fiender. Dette er vår særegne skjebne: Gjennom historien har vi faktisk blitt tvunget til å holde sammen.

Tempelet ble ødelagt på grunn av ubegrunnet hat. Mangelen på jevnbyrdighet forårsaket pogromer og deportasjon, hver gang. Selv i dag, er vi fremdeles ikke en nasjon. Mottoet vårt er at vårt flagg er vårt samhold. Om vi ikke korrigerer denne «feilen», får vi til og med våpenhviler, for at vi skal ha nok tid til å forene oss under enklere omstendigheter.

Den overhengende faren vokser og vi er omringet av fiender, som stadig blir smartere og mer besluttsomme. Verden utenfor presser oss konstant og krever flere konsesjoner av oss. Så om vi ønsker å overleve her i Israels land, er vi nødt til å forstå hva dette landet er. Det er umulig å overleve her, uten samhold. Vi har alltid visst at det rette er å være sammen. Så la oss vende tilbake til røttene våre. Slik vil vi, ikke bare beseire fiendene våre, men samtidig fremkalle fred til oss selv og til hele verden.

Kommentarer / Spørsmål