Folk trenger de Utvalgte

Spørsmål: Hvordan kan vi overkomme folks negative holdning i prosessen av disseminasjon, fordi de misliker de utvalgte?

Svar: Folk liker virkelig ikke de utvalgte, men de trenger dem. Hvis du når ut til mennesker med kjærlighet, som en lege til en pasient, vil en aura av omsorg stråle fra deg og folk vil ikke føle arroganse eller at de blir oversett. De vil forstå deg riktig.

Du må behandle dem som dine barn, som du elsker og kjærligheten din krever at du står lavere enn dem. Det betyr at ønskene deres bestemmer over deg. Barn føler dette og har makt over voksne, som på den ene siden har autoritet over dem – og på den andre siden må sørge for dem med alt. Så alt avhenger av hvordan vi innstiller oss.

Fra Kongressen i Novosibirsk, 9/12/12, Leksjon 6

Kommentarer / Spørsmål