Verden forlanger sin korreksjon

Spesialutgave: Hendelsene i Sør-Israel

Vi må ønske å forene oss.Dette handler ikke om Gasa-stripen. Det handler om samhold oss imellom. Det er løsningen på alle problemer. Folk inviterer i dag mennesker fra sør til å komme og være hos dem – og det er flott – men det kommer ikke til å vare. Vi må gjenoppbygge nasjonen; vi vil at samholdet skal fortsette. Det er dette som gjør oss til folket. Gjensidig kjærlighet må bli et instinkt.

Gjensidig garanti må nøres. Vi kommer ikke til å se fred uten det. Til vi forener oss, er vi som nøtter i en sekk. Vi har faktisk ikke noe annet sted å bo. Over alt vil vi møte de samme problemene: Vi gjør ikke jobben vår. Den aktuelle krisen er ikke bare en rampestrek. Menneskeheten må i dag bli «rund», integrert – og det er vi som må sørge for dette, med den riktige metoden.

Hver eneste jøde har ansvar. Og selv om han, eller hun ikke skjønner hvorfor folk hater dem, forlanger verden faktisk èn viktig ting av oss: korreksjon av menneskesamfunnet. Før eller siden vil vi utføre denne oppgaven. Poenget er å spare oss for lidelse. Så snart vi tar det på alvor, kommer verdens holdning overfor oss til å forandres. Media kommer til å forholde seg annerledes og ingen kommer til å si at Israel ikke er eksistensberettiget. Vi er særegne; det har vi alltid vært – og det er viktig at vi skjønner løsningen som etterspørs i dag.

Kommentarer / Spørsmål