Den tynne linjen mellom mannlig og kvinnelig arbeid

tynnlinjeSpørsmål: Hvordan kan en kvinne føle den kollektive nedstigningen og samhold? Jeg føler ikke noen nedstigning, jeg kommer til gruppen med stor glede og vier meg selv til det. Så hvor er min spirituelle utvikling?

Svar: Det er noe unikt blant kvinner i forhold til menn. Det er ikke påkrevd fra dem å overkomme deres naturlige barriere mellom dem. Men i det spirituelle arbeidet, må de være som menn.

Ingen krever av dem den samme metoden for sammenkobling som blant menn. Men innvendig er de klare for dette og må jobbe med dette spesielt mellom dem.

Etter en bestemt løsrivelse blir oppstigningen opprettet. Følelsen av at du er en kvinne og det er en mann forsvinner. Når det ytre laget forsvinner og blir uviktig, vil det som forblir i den fysiske verden og det som er i den spirituelle verden bli presist differensiert. Da dette er vår dyriske natur og det vår sjel, da vil de være i stand til å jobbe som menn.

Men frem til det øyeblikket finnes det et skille mellom menn og kvinner, og det er derfor vi må stige og ønske spirituell oppnåelse separat. Vi må selvfølgelig hjelpe hverandre med alt, men hvis vi begynner å jobbe sammen, vil vi bare bli forvirret. Vi forvirrer bilder fra den fysiske verden og spirituelt arbeid, og resultatet er svært dårlig.

Derfor må vi på ingen måte krysse hverandre på en alvorlig måte. Gjensidig hjelp, støtte til senteret, formidling og alt annet er gjort sammen, med unntak av spirituelt arbeid. Noen ganger kan også workshops bli arrangert i felleskap. Men generelt sett må sammenkoblingen bli differensiert etter kjønn.

Du forstår og føler selv at du kan lett bli forvirret. Kvinner blir mer forvirret enn menn. En mann forstår hva han trenger, der kvinner forvirrer spiritualitet med materialisme, for henne er det som en og samme ting. Men det er slett ikke tilfellet. Hun lyver for seg selv uten å forstå eller føle det.

Når du passerer gjennom Machsom og virkelig begynner å føle den øvre verden, vil du forstå hvor mye dette var en feiltakelse. Men frem til da, nei. Det er derfor alt er strengt inndelt i maskuline og feminine deler.

Ikke forstyrr mennene, dette er første betingelse. Lær mellom dere selv. Ingen ber dere om å klemme. Gjør alt som er gunstig for deres sammenkobling.

Fra St. Petersburg Convention “Day One” 7/12/13, Lesson 2

 

Kommentarer / Spørsmål