Vi må bygge den nye verden sammen

thumbs_laitman_271Mening: (M Delyagin, Ph.D Økonomi, leder, Institutt for verdens problemer):

“I våre dager er den generelle kollapsen vi har blitt vant til og den globale økonomiske krisen som gjør overgangen for menneskeheten til en kvalitativ ny tilstand.”

“Hvis vi i fortiden hadde forandret den omliggende verden, forandrer vi nå vår oppfattelse av denne verden. Samfunnets motivasjon har blitt endret: Mennesker begynner en bevist oppofring av sine interesser for følelser”

“Nasjonene har tatt en unnvikende stilling i forholdet til global forretningsdrift. Fordi den høye produksjonen av informasjonsteknologi, et synkende antall mennesker som kreves for å produsere nødvendige produkter.”

“Resultatet vil bli det sosiale bortfall av middelklassen.”

“Dette eliminerer det tradisjonelle demokratiet, markedsøkonomien, forretningsforbindelser; overskudd vil opphøre som erstatning for meningen med livet.”

“Så vesten fant en midlertidig løsning for å fjerne «overflødig» befolkning. Men denne avgjørelsen, med tanke på dens mangel på menneskelighet, kan bare være midlertidlig.”

“Vi må bygge en ny verden i sammen, fordi den gamle allerede har kommet til sin slutt”

Min kommentar: Vi begynner å forstå at vi befinner oss i et nettverk av de naturlover som også styrer samfunnet og leder dem mot en enkel ny tilstand. I bunn og grunn er et menneske et “ønske om å fylle seg selv med nytelse” og det er det han eksisterer for.  Dette er loven av vår egoistiske utvikling: I dag kan penger styre alt. Men denne loven har allerede blitt byttet ut men en annen.

Mot slutten av den teknologiske utviklingen, for å forsyne alle menneskers behov, vil det være behov for at  2-3 % av samfunnet deltar. Resultatet – utslettelsen av den sosiale middelklassen. Og ikke bare gjennomsnittet men også generelt alle de som ikke er så sterke, deretter vil de sterke “spise” hverandre…med mindre oppdagelsen av denne naturloven ikke fører dem til å innse at at det er nødvendig å forandre samfunnet i samsvar med det.

Derfor har vesten funnet en midlertidig løsning for å håndtere overbefolkningen. Men denne løsningen, fordi den er så brutal, kan bare være midlertidig. Det refereres til det å oppfordre mennesker til ikke å gifte seg, familie sammenbrudd, tilgjengeligheten av narkotika, osv.

Vi vil sammen bygge en ny verden, fordi den gamle har kommet til sin slutt. Det er viktig å først forstå at det er ikke er nødvendig å bygge på gamle mønstre, men på de naturen viser oss. Det ble uttalt for tusener av år siden i kabbalas visdom og har ventet på tidspunktet for å implementeres.

Kommentarer / Spørsmål