Å utvide livets mening

thumbs_laitman_229Spørsmål: Hvordan vil du råde en person som har mistet smaken på forbruk, vitenskap og kultur, og ubevisst føler at han ikke kan finne meningen med livet?

Svar: Jeg kan råde ham til å investere sin energi på det neste nivået av menneskelig evolusjon, til å vinke farvel til alle, hoppe på toget sammen med oss, som tar han med til en ny oppnåelse, og som kobler ham fra plattformen i vår verden.

På dette toget vil han undergå en seriøs intern korrigering og interne endringer. Når han kommer nærmere det neste nivået av eksistens, vil han motta ytterligere mottakere for oppnåelse og kunnskap.

Det finnes ganske mange eksempler i menneskehetens historie, om små barn som befant seg i skogen og vokste opp blant ville dyr, som det var senere umulig å re-utdanne.

De forble dyr til tross for all innsats i å utdanne dem, de kunne ikke engang lære språket. De sov og beveget seg fra sted til sted, og oppførte seg som dyr.

Det samme skjer med oss. I dagens sosiale miljø er vi som dyr, vi kan ikke endre oss selv, men føler ubevisst at vi ikke kan bli værende i det lenger. men hvordan kan vi komme oss ut?

Derfor er vår oppgave å skape små delvis lukkede bosetninger som ikke vil bli fullstendig løsrevet fra resten av samfunnet, men som internt vil operere i henhold til et annet prinsipp om gjensidig hjelp og sammenkobling/samhold/tilkobling. Dermed er folk utdannet til å avdekke nye attributter i naturen, som i utgangspunktet er bygd inn i oss, men som må utvikles.

Men siden vi ble oppdratt blant “dyr” og derfor er slik, må vi plasseres blant mennesker slik at vi vil bli til mennesker. Dette er et stort problem, men jeg tror at det kan løses ved hjelp av moderne kommunikasjonsmidler. Behovet for dette blir faktisk gradvis avdekket.

I dag er det klart for alle at vi kan enkelt nå legemlig tilfredshet, men et menneske føler fortsatt en stor tomhet i seg, som må fylles. Det er umulig å utføre dette med de midler vi har. Vi kan ikke lenger fylle oss selv med vitenskap, kultur eller noe annet.

Vi må forstå hva vi lever for, ikke bare forstå, men også nå den sanne mening med livet, som befinner seg over oss, og gir oss følelsen av en helhetlig evig eksistens.

Nedenfor finnes det kun legemlig eksistens, livet på innsiden av kroppen. Så begynner den neste fase. Men først må vi passere gjennom den nye “middelalderen”, og først da vil vi være i stand til å stige til en evig tilstand. Jeg kan ikke si nøyaktig hvordan alt dette vil skje, men det blir født, akkurat som enhver påfølgende dannelse, begynner i den forrige.

Kommentar: Du gir en ganske så optimistisk beskjed på bakgrunn av den universelle fortvilelse.

Svar: Denne håpløsheten er korrekt og positiv. Den gir faktisk en person trangen til å fortsette sin utvikling. Det var det samme i middelalderen, også før den tid.

Se på de forskjellige epoker menneskeligheten har gått gjennom i løpet av hele vår historie: plager, hungersnød, migrasjon av nasjoner, klimatiske katastrofer, naturkatastrofer etc. Nå skjer alt mer intensivt og fører oss fremover raskere. Så personlig er jeg optimistisk.
Fra KabTV’s Den siste generasjon” 8/19/15

Kommentarer / Spørsmål