Er vi glad for at vi lever i denne epoken?

thumbs_laitman_941Spørsmål: Så langt jeg kan forstå, oppstår viktige spirituelle oppdagelser med en viss frekvens. Kan vi si at denne oppstigningen og tørsten etter spirituell informasjon er syklisk?

Svar: Ja, det er forskjellige perioder i menneskelig utvikling som er mer eller mindre intense, etc.

Vi lever i en veldig spesiell tid, hjørnesteinen i en intens periode for menneskehetens utvikling, når all hans tidligere utvikling av systematisert, lagret, sammenkoblet og integrert evolusjon har blitt en fellesnevner – konklusjonen må da bli at verden nå behøver en reversering og forandring fra “å ta i mot” til giverglede. Derfor venter vi nå på et stort seriøst steg i den menneskelige evolusjon!

Vi bør vise takknemlighet til Skaperen for muligheten han har gitt oss; som Baal HaSulam sier “ Jeg er glad at jeg er født i en slik generasjon der det er lov å avdekke sannhetens visdom”

Vi er vitne til stadig større forandringer i dag, fordi vi implementerer det Baal HaSulam og Rabash gjorde klart for oss. Vi er de sjeler som viser vei for alle andre sjeler mot Skaperens sted, vedheft til den øvre kraft, helt til oppstigningen gjennom de 125 nivåer i den øvre verden! Vi legger fundamentet for åpenbaringen av Skaperen.

Vår situasjon er den mest kritiske i menneskes historie, fordi dette er første gangen vi møter slike forandringer. Som en lysstråle i totalt mørke, fjerne og totalt ulike partikler som har blitt knust og spredt i et stort svart rom der den generelle sjelen nå er samlet og begynner å gjenforenes til en helhet!

Det er med stor glede at dette hender med oss, gleden over å være de eneste som blir  belønnet med det! Derfor må vi gjøre en større innsats for å komplementere den eneste skapelsen og sette den sammen.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 1/17/16

Kommentarer / Spørsmål