Forbindelse mellom kvinner

Kommentar: Tidligere gjorde du det tydelig at bare menn kunne forbinde seg med hverandre. Nå er det i ferd med å bli like forhold for både menn og for kvinner.

Mitt svar: Ja, kvinner kommer frem i økende grad og de begynner å ta aktivt del i alle livets områder.

Før fødte kvinner barn, laget mat gjorde rent og tjente alt og alle. Selv om hun ble behandlet med stor respekt, var det aldri spørsmål om åndelig arbeid. Til og med i helligdommer var det ikke plass for dem. Dette ble det for bare 100 til 200 år siden. 

I dag er alt likeverdig. Verden beveger seg mot at kvinner faktisk blir likeverdige med mannen i alle samfunn. Dette skjer ikke bare fordi vi er så gode, men fordi dette er veien til global korreksjon. Det er ingen tvil om at det kvinnelige blir stadig mer effektivt og nødvendig i vårt felles arbeid.

Det er grunnen til at jeg gir kvinnene stor oppmerksomhet. De representerer seriøse ønsker, seriøse krefter og øver press på mennene og hele verden.

Var det mulig for 200 år siden at en kvinne engasjerte seg i politikk? I dag er der kvinner i topp-posisjoner i mange land.

Dette er en global tendens fordi verden går fremover. Egoismen kommer frem. Kvinnen representerer egoismen, ønsket om å få. Det er grunnen til at hun krever mer og blir mer selvstendig.

Det finnes mye å respektere kvinner for. De er utholdende, svært seriøse og nøyaktige. Det finnes en viss begrensning i deres korreksjoner, ikke på grunn av deres begrensning, men på grunn av den naturlige opp delingen i to kjønn. 

Derfor anser jeg kvinners forbindelse med hverandre for å være en svært stor og seriøs sak.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Women’s Congress” 1/9/13

 

Kommentarer / Spørsmål