En motivasjon for å fødes tidligere

Spørsmål: Baal HaSulam skriver at før man begynner å studere kabbala, må man forstå hva det er. Hvordan kan alle lære seg det kabbalistiske språket om det er så komplisert?

Svar: For å forstå hva læren om kabbala er, må man tilegne seg et filter slik at man skal kunne løfte seg over sin egen egoisme og få oppleve spirituelle handlinger. Da vil du være i stand til å forstå en kabbalistisk lærer og lære hva du må gjøre videre fra han. Du vil forstå og være i stand til å bekrefte alt han forteller deg i praksis, her og nå, slik det gjøres med vanlige studenter i vår verden.

Hvordan skal jeg kunne forklare noe som helst for deg før du fødes inn i den spirituelle virkeligheten? Det blir som å fortelle et ufødt barn som fremdeles befinner seg i mors mage om denne verden. Slik snakker kabbalister til oss fra en annen virkelighet. Vi lever i denne verden, innenfor dens sfære, akkurat som i en boble, mens vi blir fortalt hva som skjer utenfor oss.

Derfor virker de kabbalistiske tekstene kun som ”mirakuløse hjelpemidler” (Segula). Artiklene er skrevet for nybegynnere, men The Study of the Ten Sefirot er skrevet for de som har blitt født inn i den spirituelle virkeligheten, som allerede er ”spirituelle babyer” som man kan fortelle om den øvre virkeligheten. Takket være dette vil de utvikle seg, og begynne å granske den nye virkeligheten som de er født inn i.

For de som fremdeles befinner seg inni mors mage, er det kun et stimuli, en motivasjon til å bli født så snart som mulig.

Fra del fire av Morgenleksjonen 14/02/2011, ”The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

Kommentarer / Spørsmål