Internett som utviklingsakselerator

Spørsmål: Selv om internett forenkler kontakten mellom mennesker, bruker vi fremdeles dets infrastruktur ut i fra våre egne egoistiske interesser. Hvordan kan vi endre dette og bruke det samme systemet for å kunne gi?

Svar: Dette kan kun gjøres om vi blir kjent med vår ondskap. I mellomtiden bruker vi internett slik egoismen dikterer oss. Dette presser oss ned i virkelig skitt: Se hvor mye sex, pornografi, vold og løgner internett er fylt med. På den andre siden er det like mange barnsligheter og rosa drømmer der. Dette åpner de voksnes verden for unge mennesker, og viser oss alle livets mørke sider på et generelt plan.

Jeg mener at internett tjener som en stor og mektig akselerator i den menneskelig utviklingen.

Fra TV-programmet ”Ask the Kabbalist” 20/01/2011

Kommentarer / Spørsmål