Økonomien er en kopi av sosiale forhold

Kronikk: (Milliardærinvestor George Soros, Ekathimerini.com): ”Vi står på randen av et økonomisk sammenbrudd som nå begynner med Hellas, men det vil fort kunne spre seg. Det økonomiske systemet forblir ekstremet sårbart”. Europa befinner seg i en krise som er sentrert rundt euroen og styresmaktene er kun interesserte i å kjøpe seg tid, men denne tiden jobber imot dem.

Europa står ovenfor et valg om å lete etter løsninger på et nasjonalt eller europeisk nivå. Overlevelsen av euroen er ”livsviktig for alle”. Det må finnes en europeisk løsning.

Over lengre tid har euroen vært dømt til å mislykkes om ikke man også etablerte en politisk union. Mens Eurosonen har etablert en felles sentralbank, har den ikke lykkes i å bygge opp et felles skattesystem og den har ingen felles skattepolitikk. ”Euroen har skapt avvik der man trodde den ville skape konvergens”, sa han da han sammenlignet konkurransenivåene i Spania og Tyskland.

Min kommentar: Den store økonomen løser fremdeles problemene ved å bruke gamle metoder, men de virker ikke lenger. Ingenting kan bygges opp igjen uten at man endrer de sosiale forholdene; tilpasninger vil ikke fungere.

Av en eller annen grunn ser ikke økonomene menneskene bak alle papirene, og de forstår ikke at økonomien er en kopi av sosiale forhold og at den økonomiske krisen bryter ut nettopp fordi disse må endres. Derfor kan den økonomiske krisen kun løses gjennom sosiale endringer.

Kommentarer / Spørsmål