Tilpasning av indre bilder

thumbs_Laitman_165Spørsmål: Noen ganger kjeder vi oss, faller i søvn eller blir revet med av fremmede tanker under leksjonen. Hvorfor forbereder skaperen ting på denne måten? Hva ønsker Han å vise oss? Hvordan er det mulig å holde på samme nivå av intensjon hele tiden?

Svar: Når du lytter til mine leksjoner bør du prøve å føle hvert ord jeg sier i sin fulle dybde. Alt blir bygget på din identifikasjon med meg.

Jeg vil ikke si noe før jeg har skapt noen bilder inni meg som jeg da formidler verbalt til andre, i håp om at de kan høre dem og deretter bygge det samme bildet inni seg. Når bildene våre korrelerer starter vi en dialog med indre avklaringer av bildet: hvilke egenskaper, fortrinn og bevegelser er i det.

Hvis du ikke former et indre sanse bilde i deg selv basert på hva du hører fra meg, sitter du sannsynligvis uten å ha din innlemmelse i meg og min innlemmelse i deg. Dette er problemet. Etter en stund har du nok sovnet, mistet kontakten, samt meningen og følelsen av denne leksjonen.

Det finnes folk som ikke kan arbeide på denne måten fordi de tror de vet for mye. Det som er viktig for dem er å høre på meg for å kunne bestride meg. Jeg blir ikke fornærmet på dem da denne holdningen er naturlig printet inn i dem og det er veldig vanskelig for dem å oppfatte materialet riktig. Jeg identifiserer meg med dem, men de burde overkomme disse stadiene, for hvis en student ikke danner bildet som læreren formidler i han, kan han ikke lære.

På den andre siden, når du har en dialog med dine venner, er det sikkert mye enklere og bedre for deg. Alt mellom dere blir bygget spesielt på sympati og empati. Det er mye enklere for deg å kommunisere med dine venner da språket deres er mye enklere en mitt.

Vi prøver å formidle erfaringer i form av workshops. Denne metoden hjelper folk til å føle og koble til teksten og til den som har skrevet den mye dypere.

 

 

Kommentarer / Spørsmål