Hvordan kan vi forandre situasjonen i Israel: Hvem har nøkkelen til verdens lykke?

thumbs_laitman_259_01Spørsmål: Hva er jødenes oppgave?

Svar: Kabbala, vitenskapen til den øvre styring, lærer oss at vi er under kontroll av det øvre systemet av krefter som opererer oss, og påvirker oss til å komme til en integrert tilstand, jo nærmere disse kreftene kommer, jo tettere blir vi knyttet sammen.

På tilsvande måte utvikler menneskeheten seg ikke bare utover og oppover, men også i koblingene mellom hverandre. Derfor, er det ikke bare vitenskap og kultur i vår verden, men også internett. Økonomisk handel og politiske systemer er utviklet i vår veden for å knytte oss sammen, men denne koblingen må være god og felles, og til alles fordel.

I loven om det integrerte system finnes det bare en mulighet som hele systemet bør søke – dets maksimale altomfattende helse, akkurat som en sunn kropp, der alle systemer operer i samarbeid med hverandre.

Selv om disse systemene er motsatt hverandre av natur, som for eksempel, lymfesystemet er forskjellig fra sirkulasjonssystemet eller nervesystemet, operer de i full koordinasjon, komplimenterer hverandre, og derfor avgjør kroppens helse. I vår verden kan vi ikke balansere disse to systemene. Mineralrike, planterike og dyreriket eksisterer automatisk i en sånn symbiose.

Men menneskes natur har hevet mennesket over dette systemet. Vi må forstå, for å oppfatte det, for å innbefatte i det, og bruke det korrekt. Naturens krefter tvinger oss til å lære og kontrollere dette systemet, men vi ønsker det ikke.

Fordi Israels folk ikke ønsker å forenes for det felles gode, er vi grunnen til alle problemer i verden. Menneskeheten føler dette instinktivt og derfor beskylder oss. Derfor, mens disse lidelsene øker, vil også presset veden legger på oss øke.

Spørsmål: Men hvorfor skjer det i dag?

Svar: Du må studere de systemene som styrer verden for å kunne forstå det. Det er som å gå til legen, som finner ut at jeg har en mengde problemer. I prinsippet eksisterer de.

Men for å forstå dem må du virkelig forstå systemet. Det er ikke sikkert du er i stand til å forklare, selv til en pasient, hva han lider av. Han blir ganske enkelt foreskrevet piller og sendt hjem. Her, derimot, kan pillen vi gir til verdens syke samfunn, ha en annen karakter, en ideologisk karakter.

Problemet er at vi bør bruke denne pillen konstant, fordi hver av oss må stige til det menneskelige nivå og ikke forbli på det dyriske nivå av eksistens, selv om vi virkelig ikke ønsker å forlate det. Men naturen presser oss mot en fornuftig oppfattelse av dets opphav, og derfor har vi ikke annet valg enn å oppdage det generelle systemet som styrer oss.

Det forteller oss veldig enkle ting: Hvis du ønsker å erverve den rette forenlighet mellom dere ifølge prinsippet “elsk din venn som deg selv”, vil du balansere hele systemet

Så vil de høyre og venstre krefter i naturen, den positive og negative, komplimentere hverandre og bli balansert. Vi må nå dette. Du vil forandre det menneskelige samfunn og alle de andre deler av naturen vil roe seg ned, og vi vil nå et harmonert forhold mellom natur og menneske.

Men for å gjennomføre dette, må mennesket forandres. Han må utdannes og læres alt. Inntil vi gjør det, inntil vi etablerer et integrert utdanningssystem, slik at mennesker vil komplimentere og nærme seg hverandre, vil ingenting skje!

Du spør kanskje hvordan det er mulig å forandre åtte milliarder mennesker. Kabbalas visdom forklarer oss hvordan dette kan gjøres. Det sies at hele menneskeheten er bygd som en pyramide, hvor Israels folk er toppen.

Hvis du begynner å involvere deg i en integrert konvergens mellom dem, vil det nødvendigvis påvirke hele verden, som betyr at nasjonen Israel vil bli “et lys for nasjonene i verden”

Når alle føler seg bra; vil de antisemittiske angrep opphøre og hatet folk føler mot jøder vil forsvinne. De vil se hvordan hele verden, inkludert våre nærmeste naboer, plutselig vil begynne å behandle oss bra fordi de vil se at nasjonen Israel gir verden godhet istedenfor ondt.

Dette er det eneste verden forventer av oss! Dette er grunnen til at vi alltid blir beskyldt for noe. Hele verden engasjerer seg om en liten nasjon, en enkel liten stat, Israel.

Vi fortsetter å klage: “Hvordan er det mulig! Hva gjør FN?” Dette er det eneste FN gjør. Hva gjør UNESCO? UNESCO fortsetter å angripe oss. Alle aviser i verden er fylt med artikler mot Israel. Finnes det noen til vår fordel? Hvis vi spør, kan kanskje noen si noe fordelaktig. men han tenker virkelig ikke sånn.

Dette vil si at enhver nasjon og enhver person i verden, med tanke på hvor utviklet han er, begynner å føle at Israel har nøkkelen til verdens glede. Dette er det alle kabbalistiske kilder forklarer oss.

Fortsetter…

Fra KabTV’s “Den nåværende kritiske situasjonen i Israel” 10/14/15

Relatert materiale:
How Can We Change The Situation In Israel: A Universal Problem
How Can We Change The Situation In Israel: Clarifying And Understanding The Laws Of Nature
How Can We Change The Situation In Israel: Guerrilla Warfare

Kommentarer / Spørsmål