Hvordan redde verdensøkonomien?

thumbs_laitman_202_0Mening (socialeurope.eu): “Vi lever i et finanssystem som opprettholder rammeverket for en stabil amerikansk dollar. Dette kan være fordelaktig hvis verdens finanssystemer ikke bryter med USAs finanssystemer og økonomiske interesser.”

“Men den Amerikanske delen av verdensøkonomien sank fra 50 % til under 20%. Under de forhold der mangler inntekter fra utsendt verdipapirer, tapte verdens finassystemer seg og den økonomiske veksten har stoppet opp. Krisen er så stor at en seier for en av disse kreftene vil nødvendigvis utslette den andre. Det kan ikke eksistere fred her, for konflikten kan bare stoppes gjennom kolaps av den ene siden, for det er ikke resurser til å gi levebrød til begge. Derfor vil kampen bare bli sterkere og dypere.”

“Spørsmålet er om den amerikanske økonomien vil reddes til fordel for verdens finassystemer, eller vil verdensøkonomien bli reddet til fordel til USA.”

Min kommentar: For å redde menneskeheten bør det gjøres gjennom forenlighet. Løsningen finnes ikke på det finansielle nivået, men gjennom å etterligne hele det naturlige systemet, som menneskeheten er i opposisjon.

Kommentarer / Spørsmål