Inlägg i kategori ''

Egoisme leder ingen steder

pastedGraphic.pngSpørsmål: Vil vi komme til å gå inn i den teknologiske utviklingen til maksimum av det som er mulig for mennesker?

Svar: Nei, vi vil ikke komme til å ta enda et skritt. Folk blir ikke lenger så betatt av denne teknologien. Se bare hvordan alle slags program i verdensrommet blir innskrenket. Hva så om vi kommer til månen? Skal vi ta med oss månesteiner fra månen og ha her? Hvorfor?

Det finnes ikke intelligent liv noe annet sted likevel, så hva ser vi etter i universet? Ubesjelet natur? Det finnes der. Man finner fragment, som en diamant, på jorden, og hva gjør vi så med dem?

Det er grunnen til at folk ikke bryr seg om disse programmene. De fleste ignorerer dem. Vi har sirklet rundt jorden og det er tilstrekkelig.

Turer i verdensrommet vil foreløpig fortsette, men bare i form av turer for publikum. Som vi nå flyr frem og tilbake på ferie med fly, slik kommer vi til å fly med romskip. Romferjen kommer i gang, og vi kommer til å være der. Man går der i bane i en helg, og så tilbake igjen til jorden. Det blir en trend. Det er det hele.

Hva mer kan det bli? -Miniatyr mobiltelefoner som kan festes til tennene, så kan du si med stemmen alt du måtte trenge. Slike kraft-områder kommer til å være over alt i verden. Man vil kunne sette opp en skjerm til å arbeide på bare ved å bevege hånden i luften. Det vil gå kraftlinjer på en sånn måte at man kan dreie denne skjermen i alle retninger og se og høre alt på den.

Hva vil det føre til? Et menneske er fortsatt et menneske! Et leketøy er et leketøy, selv om det er kulere og mer komfortabelt – og hva er meningen med det? Vil det oppfylle våre ønsker?

Spørsmål: Hvorfor ble disse leketøyene oppfunnet da?

Svar: På denne måtes utvikler vi vår egoisme, til vi forstår at den er en ubrukelig aktivitet som ikke leder oss noe sted, bare til tomhet.

Hvorfor har vi fått denne teknologien? Hva bør den brukes til? Hvorfor har jeg fått mulighet til å kommunisere med alle mennesker i verden? Hva skal jeg med dem? Skal jeg se film i 3dimensjoner, i 5 dimensjoner om et eller annet fremmed dyr eller vesen? Hvor mye kan vi bygge opp?! Man vil gå tom for egoisme, helt til man bare vil vende seg bort fra den.

Så kommer problemene: Hvordan skal et firma tjene penger? Derfor herjer de. De vet ikke hvor de skal vende seg hen. 

Det finnes bare en vei ut. Den fører opp og inn i et høyere rom i neste dimensjon. Alternativet er krig.

Fra KabTV’s “I Got a Call. What Is Science?” 3/6/11

 

 

Det er ingen grunn til å sørge over tapet av våre kjære

Kommentar: En student som ser nesten alle våre videoer skriver: «Kjære Michael Laitman: Min kjære ektemann, min sjelevenn, gikk bort for en måned siden. Jeg prøver å trøste meg med tanker og håp om at våre sjeler er forenet og at jeg bare har mistet kroppen hans, ikke enheten som vi opplevde mens han levde. Har en del av min sjel gått med ham? Hvordan kan jeg føle en del av hans sjel i meg? Kanskje du kan svare meg. Det er veldig vanskelig å leve uten ham.

Mitt svar: Ja, det er vanskelig å svare på slike spørsmål, og dessuten svare en ensom eldre kvinne.

Jeg tror det viktigste er at vi ikke klandrer noen for noe.  Den øverste Kraft beveger alle deler av naturen inkludert oss. Vi behøver ikke se på dette på en helt praktisk måte. La oss forberede oss på den tilstanden der vi vet og forstår alt og føler vår verden ovenfra.

Spørsmål: Kan du si noe om den tilstanden hun burde være i? Han er borte, og hans fysiske kropp er ikke der for henne.

Svar: Hun må være i en underdanig tilstand. Det som er, det må fortsette å være. Tiden vil forandre seg, og skjebnen vil forandre seg, dermed føler vi nytt liv.

Spørsmål: Om man underkaster seg alt dette?

Svar: Ja

Kommentar: Vil det si at hun skal la tankene kretse om dette hele tiden og plage seg selv med det…

Mitt svar: Nei, ingenting av dette er nødvendig, heller ikke å plage seg selv.

Spørsmål: Så hva skal man hengi seg selv til i dette tilfellet? Til skjebnen, til en øvre kraft?

Svar: Til begge, det er det samme.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/20/23

 

Internett eller sanselig kontakt?

Å erstatte teknologisk kontakt med en sanselig hører fortiden til.Ingen kan koble oss fra hverandre. Alle våre systemer har utviklet seg til en slik tilstand at hvis et land slår av noe, lider hele verden. Det kommer til å bli umulig å koble seg fra helheten, det generelle systemet vil dominere oss fullstendig. Det vil skje både på det kosmiske nivå og på det jordiske, og det vil ha innflytelse på tusenvis av forskjellige livsveier.

Plutselig vil du se at du er koblet sammen med absolutt alle folk på jorden. Det du gjør har innflytelse på dem. Du vil så gjerne være sammen med dem, men overalt møter du bare tomhet.

På dette punktet vil menneskeheten begynne å forstå at forening mellom oss er nødvendig. Vi vil begynne å forstå en annen verden som vil vårt beste. Det kan realiseres gjennom vår gode kontakt med hverandre, ikke bare ved å sende hverandre smilefjes frem og tilbake.

Når vi begynner å kontakte hverandre gjennom følelsene, da vil vi forstå at vi kan finne kilden til vår lykke i dem og at vi ikke kan tilfredsstilles uten andre. Jeg vil se etter andre menneskers karakter, deres håp og ønsker, folk som ønsker å være sammen og bli oppfylt av det. Da vil internettet ikke lenger kunne være under kontroll av ulike forretningsfolk som prøver å gjøre penger på det. Vi vil ikke la dem manipulere oss.

Det vil komme til virtuell revolusjon på internettet. Vi vil kaste av oss åket til de store media-magnatene som hersker der på en så snikende måte at vi ikke en gang merker hva de gjør med oss. Med tiden vil Google, Wikipedia og flere andre svære selskaper bli gjort om.


Fra KabTV’s “I Got a Call. What Is Technology?” 2/27/11

 

Mann og kvinne –  Enhet med skaperen 

Spørsmål: Hvorfor er mann og kvinne så nær konseptene Skaper og Skapelse?

Svar: Faktum er at ønsket om å få er den kvinnelige delen, det samme som hele skapelsen, ønsket om å gi er den mannlige delen, Skaperen. På denne måten er hver del av naturen realisert, i alle deler av vår verden på alle nivåene: Stille, vegetativt, animert og menneskelig.

Spørsmål: Finnes det et ideelt forhold mellom mann og kvinne?

Svar: Bare om de kommer til korreksjon. Det er den eneste måten.

Kommentar: -Men de er helt forskjellige!

Mitt svar: Når de blir korrigert. Da blir de like. I vår verden realiseres dette når en mann og en kvinne strever sammen etter sin korreksjon sammen – for enhet med Skaperen.

Når de setter seg som oppgave at Skaperen skal være mellom dem, det betyr at det viktigste i deres forhold er ønsket om å gi, kjærlighet, og felles kommunikasjon med hverandre for å bli som Skaperen og ikke bare tilfredsstille hverandre, da vil de løfte seg åndelig, sterkt, raskt og effektivt.

Spørsmål: Visker deres åndelige forhold ut grensen mellom det feminine og det maskuline?

Svar: Nei det visker den ikke ut, tvert imot blir grensene mellom dem mer konvekse. Relasjonen mellom dem blir mer åndelige når en fra den mannlige siden og den andre fra den kvinnelige siden kommer hverandre i møte med giverglede, kjærlighet og komplimentering av hverandre.


Fra KabTV’s “I Got a Call. What Is a Man and a Woman?” 2/21/11

 “Hvorfor har vi naturkatastrofer?” (Quora)

Michael Laitman,  Quora: Why do we have to have natural disasters?

Vi mottar kraftige slag fra naturen i første hånd for å riste oss ut av den tilstanden vi lever i. Denne tilstanden er i samsvar med et egoistisk paradigme – med utnyttelse, manipulering og hat. Dette preger våre relasjoner – helt til vi begynner å forene oss positivt. Det er beskrevet med ordene «som ett menneske med ett hjerte», det vil si ett velsmurt og tvers igjennom integrert system.

Med andre ord, om vi delte et harmonisk og balansert forhold til hverandre på menneskelig nivå, da ville denne balansen på vårt nivå gjenspeile seg i naturen, og vi ville oppleve naturen harmonisk og fredelig og naturkatastrofer som vi kaller det, ville høre fortiden til.

Vi gjør klokt i å legge merke til hvilke tilstander som kommer ut av slike ulykker i fremtiden. Disse katastrofene kommer for å riste oss ut av vår nåværende drømmeaktige tilstand av egoistiske holdninger til hverandre. De vekker oss opp til en motsatt verden, den er fredelig.

Egentlig lever vi i en god verden, det er bare menneskene som har en negativ innflytelse i form av egoistiske holdninger til hverandre. Tiden nærmer seg da vi våkner til et behov for å stanse dette egoistiske synet vi har på hverandre. Alle prioriterer vi egen fordel på andres bekostning. Vi vil heller relatere tålmodig til hverandre med positive, gode og omsorgsfulle holdninger.

Om vi gjør enn sånn forandring, vil vi bli vitne til et godt liv, slik vi aldri før har opplevd. Derfor bør vi prøve å nå frem til slike relasjoner så raskt som mulig.

pastedGraphic_1.png

Basert på en video “Why Do We Receive Major Blows from Nature?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

https://laitman.com/2023/05/why-do-we-have-to-have-natural-disasters-quora/#gsc.tab=0 

Sannhet

Spørsmål: Hva er egentlig sannhet?

Svar: Om vi begynner nedenfra, fra oss, da finnes den ikke fordi vi er i stadig forandring og ikke har grunnlaget som vi kan bygge sannheten på. Sannhet er virkelig, den stammer fra vår rot som vi alle kommer fra.

Alt som eksisterer i vår opprinnelse er sannhet. Man kan si: «Om alt allerede er i vår rot, hvorfor skal jeg da sette søkelys på det?» -Du har ingenting annet å rette deg etter. Du kommer derfra, du vet ikke om noe annet, du kan ikke finne på eller tenke deg noe annet.

Derfor er det som er ved roten absolutt enighet, symbiose, harmoni og komplimentering av hverandre på basis av sannhet. Bare det.

Det er ikke mulig å finne på noe annet. Dette er fordi det du kan komme på stammer fra din rot. Å forbinde seg med sin rot er å forbinde seg med sannheten.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Truth” 1/9/11

 

Ta opp i seg andres ønsker

Om man levde helt alene, realiserte bare seg selv og ingenting mer eller mindre enn seg selv, det vil si at vår egoisme ikke gjorde noe forsøk på å være som andre og finne ut nye oppgaver for seg selv som er helt fremmede, da ville man være fornøyd og alt ville være enkelt for oss. Hele problemet er å kunne føle andres ønsker, som jeg tar opp i meg fra dem med hjelp fra ønsket om å være som dem og ønske om berømmelse og makt. Disse ønskene blir helt mine.

På denne måten går vi fremover i utvikling! Fra det faktum at jeg ønsker det andre ønsker har jeg fremgang i min utvikling. Jeg vil plutselig det samme for meg selv. Disse ønskene er gitt meg for at jeg skal kunne føle andre og forbinde meg med dem, oppfylle deres ønsker og ha glede av det, ikke ta opp deres ønsker for min egen del og så oppfylle dem. Om det er bare for min egen del, vil jeg aldri ha glede av det og aldri føle tilfredshet.

Når vi tar andres ønsker og begynner å oppfylle dem for vår egen skyld, da begynner vi å grave oss selv ned i undergrunnen. 

Gjør jeg det omvendt, oppfyller disse ønskene ikke for min egen skyld, men for de andre, i den formen de har, i stedet for dem, da blir jeg evig lykkelig! Da vil jeg forbinde meg med alle. Dette er grunnen til at misunnelse, sjalusi, respekt, ære og alt annet er gitt meg. Jeg kan føle andres egenskaper på grunn av dette og oppfylle de egenskapene i dem. Ser du hvor enkelt alt egentlig er?

Likevel gjør vi det motsatte. Dette motsatte betyr å ta opp andres egenskaper (Misunnelse, sjalusi) i oss selv. «Hva har de og ikke jeg, hvorfor ikke?» Dette er et rent uttrykk for egoisme. Det snur oss om i motsatt retning fra skapelsens mål.

Fra KabTV’s “I Got a Call. How to Use Other People?” 12/22/12

 

Forbindelse mellom kvinner

Kommentar: Tidligere gjorde du det tydelig at bare menn kunne forbinde seg med hverandre. Nå er det i ferd med å bli like forhold for både menn og for kvinner.

Mitt svar: Ja, kvinner kommer frem i økende grad og de begynner å ta aktivt del i alle livets områder.

Før fødte kvinner barn, laget mat gjorde rent og tjente alt og alle. Selv om hun ble behandlet med stor respekt, var det aldri spørsmål om åndelig arbeid. Til og med i helligdommer var det ikke plass for dem. Dette ble det for bare 100 til 200 år siden. 

I dag er alt likeverdig. Verden beveger seg mot at kvinner faktisk blir likeverdige med mannen i alle samfunn. Dette skjer ikke bare fordi vi er så gode, men fordi dette er veien til global korreksjon. Det er ingen tvil om at det kvinnelige blir stadig mer effektivt og nødvendig i vårt felles arbeid.

Det er grunnen til at jeg gir kvinnene stor oppmerksomhet. De representerer seriøse ønsker, seriøse krefter og øver press på mennene og hele verden.

Var det mulig for 200 år siden at en kvinne engasjerte seg i politikk? I dag er der kvinner i topp-posisjoner i mange land.

Dette er en global tendens fordi verden går fremover. Egoismen kommer frem. Kvinnen representerer egoismen, ønsket om å få. Det er grunnen til at hun krever mer og blir mer selvstendig.

Det finnes mye å respektere kvinner for. De er utholdende, svært seriøse og nøyaktige. Det finnes en viss begrensning i deres korreksjoner, ikke på grunn av deres begrensning, men på grunn av den naturlige opp delingen i to kjønn. 

Derfor anser jeg kvinners forbindelse med hverandre for å være en svært stor og seriøs sak.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Women’s Congress” 1/9/13