Å annullere deg selv og å vite = Å avdekke = Å forbinde

Spørsmål:  Hvordan er det mulig å kombinere annulleringen av seg selv overfor gruppen og ønsket om å forstå meningen av teksten som vi studerer?

Svar: Den ene følelsen utelukker ikke den andre. Sammen med alle andre må jeg lenges etter forbindelsen i ett felles punkt. I dette kontaktpunktet, hvor vi er samlet, føler vi fenomenet som kalles Malchut.

Først av alt er alles lengsel etter å integreres med alle andre påkrevd. For dette er følgende komponenter nødvendige: selvannullering, målets storhet og viktigheten av vennene og gruppen. Jeg må fokusere samlet på alt dette og lenges etter det punktet med generell forbindelse.

Andre mennesker deltar med meg i denne lengselen. Vi arbeider sammen. Hver og èn annullerer det han har. Vi lar hele denne virkeligheten bli igjen på bunnen og streber alle sammen forover. Gjennom forbindelsen vår ønsker vi å forme giverbeholderen og fra den vil kontakten vår med skaperen, giverønsket, fødes.

I denne lengselen etter å gi til skaperen, vil vi begynne å fornemme ham, det øvre lyset som lander på oss og fyller oss. Jo mer denne lengselen blir klargjort og vokser i henhold til tykkelsen av ønsket: 0, 1, 2, 3 og 4, dess mer utviklet blir det. Og i samme grad vil giverkraften, hengivenhet til skaperen avdekkes hos oss. Faktisk er dette hele arbeidet vårt.

Spørsmålet er: Hvordan kan denne lengselen etter selvannullering og forståelse av materialet kombineres? Å forstå er det samme som å vite, det betyr å avdekke, eller å forbinde. Sefira Daat (Kunnskap) symboliserer forbindelse; «Og Adam kjente Hava (Eva), sin hustru», som det sies.

Når jeg annullerer meg selv på bunnen, hjelper jeg med å forberede meg selv for forbindelse. Uten det, blir jeg ikke istand til å forbinde meg med andre. For å kunne stige til kontaktpunktet, må jeg annullere meg selv.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 28/1/13, Writings of Baal Ha Sulam

Kommentarer / Spørsmål