Å bedømme verden på grunnlag av fortjeneste

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva vil det si å bedømme verden på grunnlag av fortjeneste?

Svar: Å bedømme verden på grunnlag av fortjeneste vil si at jeg gjør alt jeg kan for få min indre verden, alt jeg ser og føler, til å komme nærmere meg, og på den måten vekke alle komponentene i den store virkeligheten til å gjøre det samme – for at de skal lykkes med sin individuelle korreksjon av verden.

Derfor er Malchut i Ein Sof (uendelighet) bygget opp av alle de individuelle virkelighetene til hvert eneste individ, som innbyrdes er inkludert i hverandre, til vi oppnår fullstendig gjensidig samhørighet.

(136264)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 29/5/14, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål