Å finne din sjel

thumbs_laitman_277Spørsmål: Hva skjer med sjelen etter at kroppen dør?

Svar: Sjelen har ingen relasjon til den legemlige kroppen, så å si at den eksisterer i kroppen vår, er absolutt uvitenhet.

En person har ikke en sjel. Den kommer frem da han avslutter sin egoisme, og blir innlemmet i andre. Da han investerte seg selv i andre, tar vare på dem og gir til dem, kommer følelsen av å smelte sammen og integreres i menneskeheten frem i ham. Denne følelsen av å smelte inn i andre, giveregenskapen og kjærlighet mot andre, er det som kalles sjelen.

 Har en person en sjel? Alle kan spørre seg dette spørsmålet, men han må ganske enkelt kunne se på seg selv, og på hva han engasjerer seg med fra morgen til kveld. Og følgelig vil han forstå hvor langt han er fra åpenbaringen av sin sjel.

Sjelen befinner seg i andre, ikke i en person. Vi ble gitt livet for å komme ut av egenkjærlighet, og å nå kjærlighet for andre. Hvis en person oppfyller transformasjonen av seg selv, sine følelser, tanker, glede, frykt og ambisjoner, vil han motta en sjel.

Da han smelter sammen med andre, begynner han å føle en annen tilværelse, et nytt nivå, en ny dimensjon som kalles den neste verden, sjelen, åpenbaringen av skaperen.

Han må oppnå dette nivået mens han lever i sin legemlige kropp. I dette tilfelle gjør kroppen han i stand til å oppfylle overgangen fra å bekymre seg for selvet, til å bekymre seg om andre.

Dette er ikke en sosialistisk filosofi, men en praktisk metode for overgangen fra den legemlige kroppen inn i en spirituell. Den legemlige kroppen kalles egoisme, og den spirituelle kroppen kalles altruisme, å gi.

Derfor mottar vi en slik utrolig mulighet i løpet at vårt liv i vår legemlige kropp. Kroppen i seg selv er nøytral, og eksisterer kun for å tillate oss å utføre transformasjonen fra egoisme til altruisme, etter det kan den stille dø.

Hvis jeg klarer å oppfylle denne transformasjonen, mottar jeg en spirituell kropp, og hvis ikke, dør jeg akkurat som andre dyr, da jeg i denne tilstanden er å betrakte som et dyr. Når jeg skaffer meg en sjel, og eksisterer over mitt ego, trer jeg inn i en tilstand som kalles et menneske.

Fra an kabbala leksjon på Russisk 11/1/15

Kommentarer / Spørsmål