Å lære å forstå godhet

Vi er vant til å se klare, kjente fenomener i vår virkelighet som ikke endrer seg. Samtidig avhenger noen fenomener av måten vi bruker dem på. For eksempel har vi elektrisitet som vi kan bruke til å produsere forskjellige og fullstendig motsatte handlinger, som å oppnå kulde og varme. Ild som kan varme eller brenne er et annet eksempel. Alt avhenger i grunnen av måten det blir brukt på. Alt er med andre ord avhengig av brukeren, ønsket (Kli), som denne kraften ikler seg.

Slik er det også med hensyn til det øvre lyset. Det inneholder alt, inkludert selve ønsket, alle fenomener som kan forekomme inni det, og alle inntrykkene det vil motta av lyset.

En vanlig begynnerfeil er å tro at lyset er noe presist og konstant som alltid er godt. Men det er ikke alltid slik. Det finnes til og med et begrep om Pulsa de Nura (ildpisking), en forbannelse. Alt i alt kommer alle de gode og alle de onde tingene fra lyset. Det er som elektrisitet: alt avhenger av brukeren.

Av den grunn refererer definisjonen av skaperen som «Den gode som gjør godt» til lyset, et fenomen som kun kan aksepteres og åpenbares i ønsket om å gi. Det er umulig å motta og føle denne godheten i et egoistisk ønske. Den eksisterer kort og godt ikke der.

Siden ønsket om å gi ikke er begrenset av noen ting og lysets natur i sin rot av «Den gode som gjør godt» er ubegrenset, kan fenomenet som kalles lys og liv bare oppleves i et ønske som helt og fullt er rettet mot å gi. Alle de andre motsatte formene kan ikke kalles lys og liv.

Vi ønsker å oppnå følelsen av «Den gode som gjør godt», men vi innser ikke at det bare betyr følelsen av giverkraft og kjærlighet. Det er som når en narkoman tror at gode stemninger bare finnes når man er påvirket av narkotika, og ikke forstår at det finnes andre måter å motta nytelse på.

Av den grunn må vi forberede ønsket, beholderen, slik at den kan motta giverkraften. Som skrevet står: «Visdom er bevilget til vismenn.» Det vil si at den er bevilget til de som innser at de ikke eksisterer i giverkraften, og at dette er den eneste naturen de behøver for å motta lyset til Hochma (kunnskap), livets lys.

Fra første del av Morgenleksjonen 18/7/11, Shamati #122

Kommentarer / Spørsmål