Å lede menneskene litt nærmere lyset

Spørsmål: Den globale krisen har allerede vist seg offentlig. Når vil massene begynne å stille spørsmål ved hva som skjer? Når vil stormen bryte løs?

Svar: Dette kommer an på oss. Vi må gjøre vårt beste for å spre metoden for vår korreksjon. Vårt budskap er enkelt, og dette kan vi tilby styresmaktene i de landene som allerede har problemer.

Hovedproblemet er hva vi skal gjøre med det grensesprengende egoet. Mennesket har et normalt, verdslig ønske om å få alt som er nødvendig for at det skal eksistere. Han trenger mat, familie og andre ting som man ikke kan klare seg uten. Utenom dette er hans egoistiske ønske som er rettet mot å ta imot i stadig utvikling. Det ligger så dypt i hver og en av oss at vi ikke en gang kan definere hva et grunnleggende behov er.

Vil mennesket være fornøyd om han får sitt daglige brød, så å si? Nei, det vil han ikke. Hva gjør vi så med egoismen? Hva kan vi fylle det svarte hullet med?

Svaret på dette er som følger: Egoismen vokste slik for at vi skulle endre den om til et spirituelt ønske, en spirituell beholder som er fylt med oppnåelse, giverkraft, kjærlighet og til slutt med det øvre lyset. Hvordan gjøres dette? Hvordan kan vi gjøre en endring fra et samfunn med mottakere som aldri blir tilfredsstilte i sin jakt på materiell velstand, om til et samfunn med minimalt forbruk, basert på grunnleggende behov?

Verden vil ellers ikke være i stand til å eksistere videre på grunn av at ressursene raskt tar slutt. Forbruket vil ikke klare å tilfredsstille egoismen vår lenger. Menneskene i verden vil ikke kunne handle fra butikk til butikk, og fylle handlevognene ”til randen” lenger. Festen er over, og fra nå av vil alle kun få det som han eller hun trenger.

Hvordan skal menneskene så oppnå tilfredsstillelse? Vi må sende alle disse millionene av mennesker på skolebenken. De vil få alle nødvendige goder som kompensasjon for sine studier, ellers vil de ikke ha rett på så mye. Hvorfor skulle de vel det? Problemer er problemer, og alle befinner seg oppi det. Styresmaktene gir dem de grunnleggende nødvendighetene, alle fortsetter å leve der de befinner seg, stabiliteten blir opprettholdt og samtidig begynner alle å studere.

Hva er det egentlig de studerer? De studerer livslovene til det helhetlige systemet. I realiteten er det lovene for gruppen, men kabbala nevnes ikke i leksjonene. Temaet er systemene og mekanismene som tilhører et samfunn bygget på samhold. Når de får alt de trenger, i det minste så lenge de er på skolen, vil menneskene høre på og studere fakta som beviser at vi ikke har en annen måte å overleve på enn gjennom samhold.

Du har med ”villdyr” å gjøre og de kommer for å lære, selv om de bare ønsker å tjene penger og oppnå visse fordeler ved dette. Gravis begynner de å forstå at det ikke finnes noen annen løsning, at vi har beveget oss over i et nytt system og at verden fra nå av vil utvikle seg på en annen måte. Forbrukssamfunnet er over, og denne type samfunn vil dø ut. Det eksisterte ikke så lenge uansett, maksimalt i hundre år, fra slutten på 1800-tallet og gjennom 1970- til 1990-årene. Selv i løpet av denne perioden har det vært kriser, inkludert den store depresjonen i 1930-årene.

Menneskene vil derfor begynne å studere mens styresmaktene vil gi dem alt de trenger, noe som er mye mindre kostbart enn å skape nye jobber. Sistnevnte er meningsløst siden ingen vil kjøpe det som blir produsert likevel. Dessuten er råmaterialet og energien nesten borte.

Den beste og billigste løsningen er derfor å sette menneskene på skolebenken, uansett hvor det måtte være: hjemmefra via internett, i teateret og overalt ellers. Det viktigste er å plassere alle i studerende omgivelser. Studeringen vil gjøre mennesket klokere og få han til å forstå at han trer inn i en ny verden der de tidligere lovene ikke gjelder. Baal HaSulam skriver det også: Vi må gå på skolen og igjen lære oss hvordan vi skal leve i framtiden.

Til slutt, takket være studiene, vil menneskene igjen oppnå et nytt ønske og begynne å se endringer i det, helt til de forstår at tilfredsstillelse kan komme fra et annet og høyere nivå. Prosessen vil være gradvis siden vi har å gjøre med en gigantisk masse som begynner å modnes. Det vil virkelig endre oss også.

I dag har vi ikke andre valg. Det er derfor ingen klarer å finne noe. Bare se for deg hvor mye lys disse hundretalls millioner av menneskene kan tiltrekke seg ved bare å høre på hva de blir fortalt. Det er denne løsningen Baal HaSulam peker på, løsningen som åpner seg foran oss på en logisk måte siden det ikke finnes andre verktøy for å lede menneskene litt nærmere lyset.

Fra del fire av Morgenleksjonen 25/05/2011, ”Preface to the Wisdom of Kabbalah”

Kommentarer / Spørsmål