Å vokse opp til en følelse av fellesskap

Spørsmål: Når folk arbeider sammen online, innenfor rammeverket av samme prosjekt, bidrar de til samme sak, uten å se eller helt å skjønne hvem det er de kommuniserer med, kun ved å føle hverandre gjennom alles bidrag.

Svar: Hvis de på den måten oppnår følelsen av hverandre, er virtuell forbindelse nyttig. Da gir det dem noe. Spørsmålet er hvor direkte, seriøst og oppriktig folk prøver å forenes. Og om de har mulighet til å gjøre det; tross alt må der være en form for kontakt: vokal, verbal, tekstmessig. Hvordan uttrykkes det? Det fakta at de ikke ser hverandre, kan faktisk være en fordel.

Det viktigste er å oppnå følelsen av fellesskap, å føle hverandre.

Fra KabTV`s «The Wisdom of the Crowd», 6/5/13

Kommentarer / Spørsmål