Akkurat som et foster i en mors livmor

Spørsmål: Hvordan er de 613 ønskene og de 613 Mitzvot knyttet sammen? Hvordan kan jeg korrigere disse ønskene om jeg ikke vet hva de er, og om jeg sitter helt fast i egoet mitt?

Svar: Jeg har et bestemt punkt, akkurat lik den dråpen av sæd som den menneskelige utviklingen starter gjennom. Jeg må knytte hele massen i sjelen min til dette punktet, og dette vil resultere i denne utviklingen som er basert på informasjonen som er innpodet i dette punktet.

På samme måte inneholder en dråpe sæd all informasjonen om det nye mennesket: Det at han eller hun vil vokse og veie for eksempel 90 kg, bli 2 meter høy, være intelligent, bli lovprist og så videre. Vi vet ikke noe om dette, men alle de menneskelige egenskapene, ens vei i den materielle og spirituelle virkeligheten, alt dette ligger i denne ene dråpen med sæd. Vi må bare sette det hele i gang med en bestemt kraft. Denne kraften blir gitt av moren.

Vi lærer at det i den spirituelle virkeligheten også finnes en mor: Bina, og derifra tar vi imot kraften for å utvikle oss spirituelt. Inni denne spirituelle moren er det en plass som blir sett på som ”livmoren” eller AHP, som vår ”dråpe” løfter seg til. Dette kaller vi MAN. Dråpen blir akseptert av Bina, og begynner å vokse.

Denne spirituelle moren er gruppen. Vi har nevnt tidligere at mennesket må tre inn i gruppen og knytte seg til denne, holde seg fast i ”livmorveggen”. Deretter begynner han å ta imot utviklingskraften til punktet sitt fra den.

Gruppen i seg selv legger ikke noe til i oss, den eksisterer for å tillate oss å ta imot det øvre lyset gjennom den, noe som blir sett på som blod (hebraisk ”Dam” kommer fra ordet ”Domem” eller uorganisk). Vi utvikler oss med andre ord fremdeles på det uorganiske nivået, med Aviut Shoresh (grovheten til ønsket fra rotnivået).

I vårt punkt finnes det 613 ønsker. De utvikler seg alle, men vi vet ikke hvordan det skjer.

 Like An Embryo In The Mother’s Womb1

Vi vet heller ikke hvilke ønsker som utvikler seg nå, og hvilke som vil utvikle seg senere. Denne prosessen kan demonstreres gjennom et diagram som ser ut som et ultralydbilde: Alle ønskene, fra 0 til 613, utvikler seg på ulike nivåer: noen mer og andre mindre. 

Like An Embryo In The Mother’s Womb2

Hver og en av oss har 613 ønsker, men de finnes i ulike kombinasjoner. La oss si at ønske nr 20 er mer utviklet i meg enn hos andre, mens ønske nr 40 er mindre utviklet. Det er de samme 613 ønskene som er ulike i sin styrke, og som eksisterer i ulike kombinasjoner og proporsjoner seg imellom. Når gruppen blir en kanal som brukes av det øvre lyset for å påvirke alle disse ønskene, blir lyset også sett på som blod og gir næring til dem, selv om jeg ikke vet hvordan dette skjer.

Like An Embryo In The Mother’s Womb3

Jeg forstår ikke dette og vet ikke hva som skjer, akkurat som et foster som i sin mors livmor ikke forstår sin utviklingsprosess, som ikke tenker på dette eller stiller spørsmål rundt dette. Det blir tatt vare på gjennom naturens krefter. Det er derfor dette er utviklingen på det uorganiske nivået: uten forståelse, følelser eller oppnåelse.

Hva er så utviklingen av de 613 ønskene? Når jeg utsletter meg selv i gruppen for å kunne knytte meg til den, være som én med den slik at den kan påvirke meg, betyr dette at jeg utfører handlingene om utslettelse fra de 613 ønskene. Jeg vet ikke hva dette er. Alt er mitt ego som jeg utsletter i forhold til gruppen. Da blir jeg påvirket av det øvre lyset og utvikler meg.

Min handling der jeg utsletter meg selv i gruppen for å kunne ta imot nye ønsker, tanker og en skala av verdier blir med andre ord sett på som å fullføre de 613 budene. Hver handling kalles en ”dag”. Det står skrevet at hver dag må mennesket utføre 613 bud. Slik vil det være helt til mennesket har fullført alle sine korreksjoner. Dette gjelder både menn og kvinner.

Fra leksjon 8, WE-kongressen 3/4/2011

Kommentarer / Spørsmål