Alle er likestilte i den spirituelle virkeligheten

Spørsmål: Hvordan kan ett lite menneske lede mange mennesker mot samhold, dette samholdet som hans egen korreksjon er avhengig av? Har han virkelige de nødvendige verktøyene for å oppnå dette?

Svar: Det finnes ingen som er store eller små. Vi lever inni den uendelige verden, et komplett og helhetlig system. Om det finnes en feil i helheten, så er det ikke en helhet lenger for helheten er knust. Derfor er hver og én like viktig som alle de andre.

Se for deg at dette systemet har en inngang og en utgang, og at veien gjennom dette systemet uten unntak går gjennom alle elementene som finnes der, og disse elementene er lenket sammen som et kjede. Når det er slik at alt henger sammen, betyr det da noe hvor mange interne elementer som inneholder feil og som ødelegger kjeden, ett tusen eller én?

Det er helt klart at jo færre feilelementer som står igjen, jo lettere vil det være å reparere dem, og ut i fra dette synet er én feil lenke å foretrekke foran tusen. Om vi derimot gransker utgangen til et feilaktig, oppdelt system, ser vi at ett eneste feilelement er nok til å knuse hele systemet.

Derfor er hver og én av oss viktig, og det finnes ingen store eller små menn. Det er behov for oss alle, og vi må tenke på alle. Fra skaperens side er det ingen forskjell på mennesker, mellom sjelene, i det hele tatt.

Fra del fire av Morgenleksjonen 18/02/2011, ”The Freedom”

Kommentarer / Spørsmål