Alle kan oppnå det høyeste nivået

Selv om vi alle er født med vår egen sjel som har sin egen spesielle rot, og disse befinner seg på ulike nivåer og har ulike ønsker, kan hvert eneste menneske ta til seg andres ønsker siden det finnes et gjensidig knytepunkt mellom sjelene.

Det står også skrevet at alle kan oppnå nivået ”Moses”. Hvordan kan dette være mulig om jeg er født med en sjel med en lavere rot? Alt er avhengig av personen! Selv om et menneske er født med en rot som befinner seg på et lavt nivå, kan man fremdeles kunne knytte seg til andres ønsker, korrigere dem og dermed oppnå det høyeste nivået.

Man sier at skaperen sender en eselkjører til mennesket (esel – Hamor, fra ordet materiale – Homer), som er en sjel som hjelper han med å knytte seg opp mot høyere ønsker og i tillegg korrigere dem. Da kan hvert eneste menneske utvikle seg og oppnå patriarkenes nivå: Abraham, Isaac og Jacob, som er de største sjelene, og nivået Moses, den mektigste av alle profetene.

Når en person blir født (føder seg selv!) i den spirituelle verden, kan han derfor ta imot ønsker fra alle andre. Ved å bruke et slikt ønske, kan han bli like viktig som selv den mektigste sjelen. Derfor er det ikke slik at sjelene blander seg med hverandre, men de stiger til det samme, maksimale korreksjonsnivået – lyset til NRNHY.

Kommentarer / Spørsmål