Alle trenger tid!

Alle trenger tid og frihet til å utvikle seg uten noen form for tvang. Dere kan se at jeg fritt lar folk komme til leksjonene og prøver ikke å stanse noen som ønsker å dra. Hvis en person ikke er skadelig, hvis han ikke lider av en mental sykdom – slik at studier av denne art kan være skadelig for ham, er jeg alltid glad for å se ham, selv om han kommer èn gang i året. La han komme hit og la han sjekke ut andre steder, så sant han klargjør sakene så raskt som mulig. Min jobb er å hjelpe ham med det – og ikke å binde ham til det.

Mennesker kan være i ulike sirkler, avhengig av hvor mye de setter seg selv inn i dette arbeidet som er gradvis mer internt. Betingelsene er tøffere, de tar større ansvar inn over seg og trenger mer hjelp. Så hver sirkel trenger «politi og vektere», som gradvis er strengere, helt inn til den innerste sirkelen.

Dere kan avgjøre alt dette mellom dere. Det er ikke så klart nå, siden dere ikke forstår roten til sjelene deres. Senere vil alt bli klarere. Det er i en slik utstrekning at Rabbi Shimons studenter visste nøyaktig hvilken Sefira sjelen til hver venn som er i den generelle strukturen av de ti Sefirot  kom fra.

Vi må respektere et menneskes tålmodighet, siden alt kan forandre seg og den ene dagen er ulik den andre. Så en som kommer til leksjonene i årevis og alltid er tilstede og vender tilbake gang på gang, utfører et enormt arbeide ved dette. Uansett er han innlemmet i alle. Dessuten avanserer han i studiet av materiet. Hver gang påvirkes han av omsluttende og indre lys, gjennom studiet, læreren og omgivelsen.

Dette er fantastisk! Vi setter ikke pris på hver stund vi fikk for å opprette kontakt, eller bare i retning av avdekkelse av skaperen.Det er tegn på mangel på respekt og viktighet for det spirituelle. Så tålmodighet er ikke bare å vente på ett sted. Tålmodighet er å gjøre mitt beste og å akseptere resultatet!

Det kan godt være at jeg ikke klarer å glede meg hvert øyeblikk over det jeg tildeles – siden jeg mangler følelsen av at alt kommer fra skaperen – selv de mest ubehagelige begivenheter. Men fortsatt må vi anse tålmodighet som noe verdifullt.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 2/1/13, «Introduction to the Study of the Ten Sefirot»

Kommentarer / Spørsmål