Altruisme er bra for figuren

I nyhetene (fra Daily Mail): «Frivillig arbeid er like bra for kroppen som for sjelen, hevder forskere.

«Et nytt studie viser at folk som deltar i frivillig arbeid, selv i ung alder, har sunnere hjerte-kar-systemer som kan avverge hjertesykdommer.

«Studiet viste flere forbedringer i målinger av hjertehelse hos frivillige etter bare 10 uker av deltakelse i samfunnsprogrammer…

«Studiet involverte 106 tenåringer fra en tettsteds innenbys ungomskole i Vancouver som var oppdelt i to grupper – en gruppe som deltok i frivillig arbeid i 10 uker og en gruppe som stod på venteliste for frivillige aktiviteter…

«Forskerne målte elevenes kropps-masse-indeks (BMI), inflammasjonsnivåer – som påvirker hjertet – og kolesterol-nivåer, både før og etter studiet.

«De vurderte også elevenes selvfølelse, mentale helse, humør og empati, ifølge en rapport publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics…

«Elevene i den frivillige gruppen brukte en time i uken på arbeid med barn i grunnskolen i programmer etter skoletid i nabolaget.

«Etter 10 uker hadde de lavere inflammasjons- og kolesterol-nivåer og lavere BMI enn elevene som stod på ventelisten.»

Min kommentar: Siden naturen er sammenkoblet kan det ikke komme noe vondt fra å styrke forbindelsen; det er tvert imot nyttig og forfremmer naturlig skjønnhet.

 

 

Kommentarer / Spørsmål