Altruistiske menn er mest sexy

Fra nyhetene: Tidsskriftet The British Journal of Psychology har trykket en artikkel som de har kalt “Å være altruistisk kan gjøre deg mer attraktiv.” Forskere fra University of Nottingham i England konkluderer med at alturisme, eller med andre ord – uselvisk oppførsel mot andre – gjør menn mer attraktive for kvinner. Det er faktisk slik at  kvinner verdsetter altruisme hos sin partner mer enn noen andre egenskaper.

Min Kommentar: Dette er et godt eksempel på kvinnens egoisme: Kvinner liker altruisme i menn, slik at menn skal ofre seg og være hengivne overfor dem, kvinnene! Det er likevel vanskelig å finne slike naive, uselviske ”riddere” i disse dager. De forsvant for hundrevis av år siden, og har alle utviklet seg til å bli smartere. De vokste fra den dyriske altruismen, og ble til praktiske egoister!

Kommentarer / Spørsmål