Amalek, en slu fiende

For et menneske som streber mot spiritualitet finnes det ingen mektigere fiende enn Amalek. Når Amalek tar over, føler vi oss trøtte, forvirret og vi mister viktigheten i det spirituelle arbeidet. Han tar bort vårt ønske om å bruke våre krefter på å avdekke skaperen og bli som han. Vi begynner å finne mange årsaker til hvorfor det ikke er verdt å gjøre dette. Dette kalles Amaleks kraft.

Han kommer ikke til oss som en tydelig eller avdekket fiende, men sniker seg opp bak oss uten at vi ser han og gir oss en følelse av trøtthet, latskap og gjør at spiritualitet virker uviktig for oss. Du kan gjøre tusenvis av ulike ting i stedet for å gjøre en veldig viktig, spesifikk og skikkelig definert handling som vil lede deg til målet. Du er klar til å gjøre alt bortsett fra det. Dette kalles Amalek!

Han avdekker ikke seg selv som en angriper og hatefull fiende som du vet at du må ødelegge.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 2/9/2011, Rabashs artikkel

Kommentarer / Spørsmål