Baal HaSulams bidrag til det spirituelle systemet

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam «One Commandment» (Ett bud): Tidligere vise menn valgte en privat metode for seg selv og jeg velger en generell metode, siden det etter mitt synspunkt er mer passende for det guddommelige materiet å kles i en evig bokstavkombinasjon som aldri kommer til å endres. Jeg ønsker å si at de med fysisk suksess aldri kommer til å forandres på noe sted, på noe tidspunkt. Av den grunn er mine ord begrenset.

På grunn av ovenfor nevnte årsak, var jeg påtvunget å uttrykke spiritualitet på en generell måte. Allikevel valgte jeg istedet å forklare alle detaljer og spirituelle kombinasjoner ned til de minste detaljer, som ikke har noen annen kilde og opphav enn dette kollektive, som er renheten i kabbala. Og siden jeg klarlegger de spirituelle detaljene uten å kle dem i legemlige kombinasjoner, vil det være veldig gunstig for utvikling av oppnåelse. Og denne læren kalles «læren om sannheten.»

Kun etter mye frem og tilbake og mange omveier og avdekkelser langs veien, begynner den som vandrer på sannhetens sti å innse hvilke endringer Baal HaSulam har tilført den. Det kan synes som om han simpelthen skrev nye tekster, men vi snakker faktisk om endringer i selve systemet.

Generelt sett utfører alle kabbalister endringer i systemet gjennom sine korreksjoner, sine tilføyelser. Det vil si å «oppklare» systemet i sin helhet eller i detaljer, i den ene eller andre formen. Det som er vesentlig er ikke å beskrive den spirituelle virkeligheten med enkelte ord eller med en bestemt stil. Nei, Baal HaSulam rasjonaliserte systemet og tilføyde slike komponenter så et menneske som avanserer langs denne veien kan anvende dem, konstant finne støtte, hjelp, fremskynde hastigheten og på den måten gå videre.

Med det gjøres analyseringen og oppklaringen både detaljert og helhetlig og tar mer distinkte former som behøves for å gå videre mot skapelsesmålet med høyere tempo, sammenlignet med de som tidligere sørget for systemet, før Baal HaSulam med sitt arbeid bidro til endringer i det.

Hver kabbalist tilføyer noe, hver av dem produserer systematisk forandring og det dreier seg ikke bare om å skrive en bok. I «Introduction to the Study of the Ten Sefirot» (Innledning til studiet av de ti Sefirot), snakker Baal HaSulam om Talmuds vise menn som stod for slike korreksjoner i systemet, så at vi istedet for asketisme, kan avansere gjennom arbeid og studie. Selv har han utført en slik korreksjon, der vi i stedet for studie kan være mer involvert i handlinger mellom hverandre: disseminasjon og samhold.

Lyset som endrer avhenger i større grad av handlinger, kalt «studie av Torah.» Og å «studere Torah» betyr å lære å gi, å lære å gjøre det på en slik måte at Hochmas lys vil kle seg i Hassadims lys og de blir til livets «bokstaver.» Da skriver man boken Torah på tavlene i sitt hjerte og avanserer langs veien.

Vi lærer fra «Livets bok,» vi lever den, opplever den i praksis og avdekker bokstavene i den i form av tilstander som passerer gjennom ønskene våre, beholderne. Og Baal HaSulam tilrettela alt slik at vi ved å gjennomgå våre individuelle handlinger samler opp kunnskap om systemet i sin helhet. Det synes som om vi ser på den store skjermen med det generelle bildet, som i det ene hjørnet har et fragment med en del av det. En kirurg ser på samme måte den generelle informasjonen, i henhold til pasientens tilstand og samtidig, på den lille skjermen, et spesifikt område for den pågående operasjonen.

Derfor fylles vi, selv om vi beveger oss individuelt, av samme inntrykk fra den totale prosessen.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 29/9/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål