Balanse kurerer alt

Spørsmål: Moderne medisin er i dag ikke basert på samsvar med naturen. Alternativ medisin, som kinesisk medisin, eller homeopati, er basert på observasjon av naturen, på å skape balanse mellom menneske og natur. Men alternative metoder behandler kun begrenset definerte sykdommer.

Svar: Balanse kurerer alt. Vi må enten pushe litt, eller la kroppen få en følelse av balansetap og den vil rette det opp. Kroppene våre befinner seg under så stor innflytelse fra forurensede miljø og gift, som påvirker oss, at den oppfanger ikke ubalansen hos seg selv og mellom seg selv og naturen.

Dersom du omplasserer en person som er vant til et normalt, økologisk miljø inn i våre omstendigheter, vil han bli sprø av bråket, luktene og av miljøets skadelige effekter. Hvis du i tillegg serverer ham maten vår, må han kjøres på akuttmottaket. Vi, derimot, eksisterer på normalt vis; denne ubalansen hos oss blir konstant kompensert for.

Derfor er det vanskelig å anvende naturlige behandlingsmetoder, de har begrenset effekt. For at de skal fungere, er det nødvendig å være i en passende omgivelse.

Fra KabTV`s «The Medicine of the Future», 7/4/13

Kommentarer / Spørsmål