Barn av en global krise

Spørsmål: Antall barn som ikke klarer å tilpasse seg sine sosiale omgivelser stiger stadig. Hvorfor skjer dette, og hvordan kan man hjelpe dem?

Svar: I dag er vi vitne til mange merkelige og uforklarlige fenomener blant menneskene. Læren om kabbala gir en generell forklaring på dette: Vi fullfører nå perioden med menneskets egoistiske utvikling og trer inn i en periode der denne egoismen må korrigeres. Perioden til det egoistiske ønsket varte i 5771 år, fra Adams tid og fram til våre dager. Korreksjonen består av å ikke bruke egoismen for å ta imot og ta til seg alt for seg selv, og heller ikke bruke andre for egen selvtilfredsstillelse.

Når det når slutten på sin utvikling, føler det egoistiske ønsket en tomhet og en mangel på tilfredsstillelse. Det kan ikke utvikle seg videre, verken med hensyn til normal, sosial oppførsel og samhandling, i den vitenskapelige eller kulturelle sfæren, og heller ikke innen utdanningssystemet og familierelasjonene. Menneskeheten opplever en krise siden vårt liv er bygget på en egoistisk natur som har nådd slutten på sin utvikling. Nettopp dette er årsaken til sosiale problemer, autisme og utviklings- og oppførselsmessige problemer.

Påvirkningen fra medisinsk utvikling har også en virkning: I tidligere generasjoner ville ikke slike barn overlevd siden ingen visste hvordan de skulle håndtere dem.

Kun den generelle korreksjonen av egoismen vil hjelpe disse barna. De er tross alt en del av et samfunn som er bortskjemt i forhold til hele ”organismen” i menneskeheten. Om vi begynner å korrigere oss og forsterke den positive kraften som ligger i kjærlighet og samhandling med samfunnet, vil vi kurere disse barna.

Vi vil plutselig se at de begynner å føle, reagere og forstå mer og ganske enkelt begynne å leve. Vi gir dem liv ved å studere kabbala siden den tiltrekker seg en positiv kraft inn i vår verden. Det er den eneste muligheten vi har til å overkomme problemene som er relatert til den generelle krisen.

Fra TV-programmet ”Ask the Kabbalist”, No 187, 7. juli 2010

Kommentarer / Spørsmål