Be, og du vil få!

Spørsmål: Jeg er sikker på at vi alle ønsker å bygge et miljø som kan presse oss framover, siden det er alt vi snakker om. På den ene siden ønsker vi et slikt miljø, mens vi på den andre siden oppdager at vi ikke klarer å velge dette miljøet selv til tross for at alle ønsker det, leter etter det og hører at det er nødvendig. Hvordan kan vi komme oss ut av denne tilstanden?

Svar: Spør du meg om hvordan vi skal gjøre ”snakking om til handling”, overflytte oss til den indre handlingen i hjertet? Spør skaperen! Det vil ikke skje av seg selv. Du må forsette å be om dette.

Fra del to av Morgenleksjonen 25/01/2011, ”Introduction of The Book of Zohar”, artikkel ”Two Points”

Kommentarer / Spørsmål