Belønning for spirituelt arbeid

Spørsmål: Når en person utfører handlinger av spirituelle grunner uten egen fordel, det vil si at hans ego ikke får noen belønning, begynner han å tvile på det han gjør. Dette kalles «Hiruim» (tvil) og det kommer fra det hebraiske ordet «Har» som betyr fjell.

Han kommer til dette fjellet av tvil. «Gjør jeg det rette? Er jeg på rett vei? Hvorfor har jeg behov for dette? Så begynner han å hate denne tilstanden, denne skaperkraften. Dette kalles «Å komme til Sinai-fjellet».

Svar: Ja. Alle motsigelser viser seg I følge den naturlige egoistiske natur som en person har, og som ikke tillater ham å gå videre i retning av å gi, av kjærlighet og samhold. Så begynner han å hate disse kvalitetene, også sin egoistiske natur, og han hater denne kampen med seg selv.

Spørsmål: Blir dette til en marerittaktig tilstand, når personen utfører handlinger mot sin natur i årevis, og han ikke får noen belønning for det?

Svar: Belønningen er nettopp å være i stand til å utføre handlinger som er imot egen natur. Dette arbeidet blir en belønning i seg selv.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 4/9/21

Kommentarer / Spørsmål