Beskyttelse, så du ikke kortslutter

kortsluttningSpørsmål: Hvorfor går et menneske gjennom vanskelige stadier som viser hvor lav og langt unna en er fra spiritualitet, men det er fortsatt nødvendig å være lykkelig?

Svar: En person blir ikke vist mer enn hva han kan bære. Hvis han ble vist sin egentlige tilstand ville han ta fyr som i en kortslutning. Så vi er hele tiden holdt mellom visse grenser, mellom to punkter, så en person vil være i stand til å bære det. Det er som en sikring som kortslutter når strømmen er for sterk. Så lenge strømmen er normal kan den overføre uten problemer. Dens rolle er å holde på helt til en kritisk situasjon oppstår, da vil den korslutte, men den holder systemet intakt.

Alt har en viss grense. Så ovenfra blir en person vist gradvis AHP av det øvre nivå, dens bakside. Hvis han er egnet for det som følge av sin egen anstrengelse, er han klar til å stige opp til neste nivå.

Fra den 1st delen av den Daily Kabbalah Lesson 11/24/13, Writings of Rabash

 

 

Kommentarer / Spørsmål