Inlägg i kategori 'Spirituell lærer'

De ti er det vi skaper inne i oss

Spørsmål: Kan jeg tenke meg Machpelah-grotten som en tiergruppe hvor jeg har mulighet både til å gi og få, det vil si, å på en måte balansere min egoisme?

Svar: Det kan du. Selv om tiergruppen ikke er patriarkenes grotte. Den er det vi skaper inne i oss. Gruppen representerer nøyaktig de egenskapene hvor det å gi, og kjærlighet blir synlig, det som kjennetegner Binas egenskaper, av jordens egenskaper, (Malchut).

Slik er all vår fremgang basert på det vi bygger utfra oss selv, fra vårt samhold i tiergruppen, og fra hele verden, en kvalitet som er i gruppen, eller til og med kan du si på en måte i en grotte.

Spørsmål: Skulle man i prinsipp finne omgivelser hvor man kan utvikle spirituelle egenskaper som det å gi, og kjærlighet?

Svar: Ja, det er riktig.

Spørsmål: Rører vi ved noen indre kvaliteter ved hjelp av denne ytre historien om Machpelah?

Svar: Det er vanskelig for meg å snakke om det, for dette er ingen ytre historie for meg. Dette har bare en betydning for meg.

Derfor er jeg ikke interessert i alle slags opprør som skjer på disse stedene eller noe sånt. For meg er disse stedene ikke fysiske, de finnes i vårt indre.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 4/23/21

Voks ut over deg selv som Adam

Kommentar: Budet:”Husk Sabbath-dagen, å holde den hellig” korresponderer til skapelsesakten—«La jorden skyte ut vegetasjon, frø gi urter og trær produsere frukt ifølge sin sort der frøet er å finne, på jorden.»

Mitt svar: Jorden (Hebraisk Adamah) kommer fra det hebraiske ordet “domem,” det er noe ubesjelet absolutt dødt, som støv. På den andre siden mener vi her Adam, han vokser ut av Jorden i likhet med Den Skapende Kraft.

Når du tenker på Sabbath-dagen, som du må nærme deg som målet for hele vår jords episke eksistens, begynner du å vokse. Da kommer et spirituelt frø fram i deg, det vokser gradvis og det blir til et tre.

Mennesket kalles et tre som er likt Den Skapende Kraft. Med denne planten menes noe som er i forandring.


From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #10

La oss gi rom til Skaperen i oss

Hele den reale verden er full av vår store egoisme. Hele verden, den uanimerte natur, planter, dyr og mennesker, alle disse er grader av vårt egoistiske ønske, hvor vi må begynne å gi plass til kraften å gi, som er Skaperens kraft.

Vi arbeider inne i oss selv, inne i vår oppfattelse av verden, vår forening, og der skaper vi et sted der Skaperen kan plassere et embryo av sin kvalitet som er å gi, og det begynner å vokse inne i oss.

Skaperen virker på oss både innenfra og utenfra. Vi er inne i det hvite lyset, som med vilje har begrenset seg slik at vi kan eksistere i det. Vi befinner oss altså inne i et tomt rom, tømt for Skaperens tilstedeværelse, og vi føler Ham ikke.

En stråle av lys kom inn i dette tomme rommet og begynte å bygge åndelige ting og verdener inne i denne tomheten. Derfor er vi inne i Skaperen, under Hans fulle kontroll.  Men dette er slik det ser ut fra inne i Skaperen.

Fra skapningens side, der eksisterer vi inne i et tomt rom, vi antar at det er fritt for Skaperens kontroll, fordi vi ikke ser den og ikke føler den. Derfor tror vi at vi er mestere i vår verden og i våre liv.

Men i realiteten utdanner Skaperen oss og bringer oss til forståelsen av at vi ikke vet hvor vi egentlig befinner oss. Da begynner vi å søke etter hva livet vårt avhenger av, og oppdager at det er en øvre kraft som bestemmer og realiserer alt, og vi lengter etter å avdekke den.

Dette er det som skjedde med alle Kabbalister i tidligere generasjoner helt til de fant metoden som tillater oss å forbinde oss med Skaperen, og gav oss metoden å avdekke Skaperen for skapningene i denne verden. Denne metoden kalles Kabbalahs visdom.

Fra World Kabbalah Convention, “Discovering Life In The Ten” 2/27/21, “Ibur in the Ten,” Leksjon 5

Ingen fantasier, men en reell korreksjon

Om en person helt enkelt intuitivt lengter etter Skaperen, og det virker for ham som om han føler den øvre kraft, da er dette fremdeles bare fantasi og selvbedrag. Dette er ikke nok for en spirituell unnfangelse.

For å bli et åndelig embryo, må jeg på en måte kunne skille meg av med min egoisme. Dette kan bare skje ved at jeg forbinder meg med mine venner. På det punktet der jeg forbinder meg med vennene, der formes det essensielle stedet der jeg nuller ut min egoisme, og her vil det spirituelle embryo begynne å vokse.

Vi snakker ikke om fantasier, men om virkelige drivkrefter som finnes I naturen, disse trenger vi for å kunne korrigere dem, for der med å kunne føle den høye kraften i dem. Dette er den eneste måten vi kan avdekke denne kraften i oss på.

Fremgang gjennom spørsmål og svar

Spørsmål: Er et spørsmål det viktigste element i det praktiske kabbala studiet?

Svar: Ja. Spørsmål er av største viktighet i vår spirituelle fremgang. Men det er unødvendig å stille et spørsmål for så å vente på svar. Du studerer og ønsker et svar, deretter spør du skaperen gjennom gruppen og mottar et svar. 

Vår fremgang er satt sammen av spørsmål og svar. Passover eventyret om de fire sønner snakker om dette. Selv når du befinner deg i en tilstand der du ikke vet hvordan å spørre et spørsmål, må du fortsette å se etter muligheter. Det finnes ingen fremgang uten. 

Spørsmål: Er et spørsmål regnet som en spirituell handling?

Svar: Selvfølgelig. Det er den venstre linjen, som er nødvendig for bevegelse.

Spørsmål: Kan et spørsmål være en ekte gave for en lærer eller en venn, et eksempel på giver-handling til gruppen?

Svar: I prinsippet ja.

Spørsmål: Er det verdt å spørre et spørsmål hvis metoden lærer oss at spørsmål som dukker opp vil bli avklart naturlig i løpet av vårt arbeide i gruppen?

Svar: Når du spør et spørsmål eller gjør noe generelt, bør du tenke på hvordan du hjelper andre. 

Fra Leksjon 4, World Kabbalah Convention in Moldova 9/7/19, Rejoice in What We Lack/Work in Concealment

 

Fang bildet av skaperen

Spørsmål: Hva betyr det å føle skaperen gjennom gruppen? Hvordan skjer det?

Svar: Hvis jeg ikke er inkludert i gruppen, kan jeg heller ikke føle skaperen. Jeg er kun en liten parameter. For å kunne føle skaperen må det være ni andre parametere i tillegg til meg, og da har vi en modell som kalles HaVaYaH (navnet til skaperen) 

Derfor må jeg være i samhold med ni venner. Uansett hvilken tilstand vi befinner oss i, må vi prøve å beholde samholdet med hverandre, slik at vi, om en lokalisator prøver å oppdage mellom oss tilstander som vil fange bilder av skaperen.  

Dette vil kun skje om vi annullerer oss selv foran hverandre, prøver å hjelpe hverandre og er bundet sammen gjennom et felles ansvar (gjensidig garanti) og er i samhold, i union (Brit.)

Dette er de samme forholdene Rabash foreskriver for oss. Hvis vi er mer eller mindre rettet og fokusert mot dem, og prøver å fokusere på å observere dem, da er dette alt vi trenger for å fullstendig  fange skaperen. ]

Fra en Kabbalaleksjon i Russland, 2/12/19

Hvor kan vi finne svar på våre spørsmål?

thumbs_Laitman_051Spørsmål: Hvilke mekanismer finnes for å finne svar på spørsmålene jeg har i meg?

Svar: Jeg vil aldri finne svar på spørsmålene på innsiden – aldri. Hvem er jeg som bør ha ferdige svar? Jeg spør bare spørsmål, og for å finne svar på dem, må jeg følge instruksjonene nøyaktig..

Kabbalas visdom avdekker påvirkningen den øvre verden har på meg. Derfor må jeg bruke visdommen, så vil jeg være i stand til å oppdage den øvre kraften og finne svarene, men bare jeg vil finne dem, og ingen andre.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 1/10/16

Hva et spirituelt nivå føles som

thumbs_laitman_250_0Spørsmål: Hva føles det første spirituelle nivå som?

Svar: Å føle det første spirituelle nivået skjer når en person gjennom sin innsats, konstant vekker påvirkningen av det Øvre Lys som eksisterer i forbindelsen mellom oss.

Hvis han lengter etter enhet, vil han oppdage at denne tilstanden allerede eksisterer, men til den grad han lengter etter den, inviterer han påvirkningen av den generelle tilstanden til seg selv. Likt en leder som beveger på seg i et magnetfelt som utløser elektrisk strøm, gjennom vår lengsel etter neste tilstand. Påkaller vi en unik egenskap i oss som kalles  Lys. Deretter begynner vi å føle det neste spirituelle nivå.

Spiritualitet blir funnet på utsiden av den fysiske menneskekroppen. Denne kroppen former vårt ego i oss. Så fort vi begynner å lengte etter å slippe unna, begynner vi å invitere en unik kraft, det øvre lys. det korrigerende lys, Ohr Makif (omkringliggende lys). Det påvirker oss til den grad vi lengter etter den spirituelle tilstand. Den korrigerer, endrer og transformerer oss til spirituelle vesener, noe som betyr at den gir oss en følelse av en plass utenfor kroppen. Det er slik det fungerer.

Spørsmål: Hva er tegn på følelsen av de spirituelle nivåer?

Svar: På hvert spirituelle nivå føler vi en helt ny verden, men det er ikke den verden som nå befinner seg i og forran oss. Den blir hver gang avdekket som et nytt univers, en ny følelse om oss selv og de rundt oss. Det er en ny følelse om naturen/ Skaperen der vi befinner oss som rosiner i deigen.

Spørsmål: Hva bringer folk til en gruppe som studerer kabbala?

Svar: Det er ingen tilfeldigheter i verden. En persom kommer til en gruppe eller møter læren om kabbala fordi han har et spirituelt potensial. Når dette potensialet oppnår en minimal kontakt med det generelle spirituelle feltet, begynner det å trekke det inni seg selv, og sikter det nærmere midten.

På veien møter det identiske ladninger, men ser dem i form av spesielle mennesker som den kan snakke sammen om samme emne, og kan oppdage den øvre verden sammen.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 12/13/15

Å føle livet!

thumbs_Laitman_001_02Spørsmål: I løpet av din spirituelle utvikling, fantes det en tid da alt virket meningsløst for deg? Hvis ja, hva førte deg tilbake på banen?

Svar: En kabbalist går gjennom slike tilstander hver dag! Dette finnes på alle nivåer! I boken Zohar beskriver de vanskelige tilstander rabbi Shimon og hans gode følgesvenner gikk gjennom da de skrev boken.

På samme måte så jeg lignende tilstander min lærer gikk gjennom. Da han befant seg i en slik tilstand, kunne han ikke røre seg, eller åpne øynene. Han hadde ingen styrke, den hadde forlatt han! Det finnes ingen kabbalister, selv ikke den største, som ikke har opplevd daglig opposisjonelle tilstander på veien, fra det største minus, til største pluss. Spesielt med deres hjelp, avanserer han på høyre og venstre linje, og går på høyre og venstre ben.

Folk som vandrer på sannhetens vei, må gjennom slike tilstander, da det er umulig å oppnå et nytt og høyere nivå, uten å først føle dens tomhet.

All kunnskap er bygget på en sammenligning mellom mørket og lyset. Så følelsen av skuffelse i livet, i følelser, jobb, oppgaver og alt en person gjør, og det er derfor han eksisterer, er naturlig og nødvendig. Ellers kan han ikke presse seg selv til å stige høyere.

Men det er ingen grunn til å frykte disse tilstandene! Det er rett og slett nødvendig å styrke forbindelsen med det rette miljøet, og deretter vil alle disse tilstandene virke som velsignelser. Så jeg foreslår at du vil ha skuffelser, og sammen med dette, store oppfyllelser, og først da vil du føle livet!

Fra kabbala Leksjon på Russisk 10/25/15

Behovet for søken etter spiritualitet

thumbs_Laitman_109Spørsmål: Hvordan hjelper vår virkelighet oss videre i spiritualitet? Kan vi bevisst legge merke til tegn, så vi kan gå videre i henhold til dem?

Svar: Det finnes bare et tegn som tydelig viser at en person kan begynne å engasjere seg i å oppnå den øvre verden. Det er fremveksten av det mest alvorlige spørsmålet om meningen med livet og lengselen etter verdenen som vil hjelpe ham å vite hva han lever for. Ellers har han simpelthen ingen grunn til å leve! Det er ikke likegyldighet eller depresjon, men en lengsel etter å oppdage essensen av vår eksistens.

I denne tilstanden virker det som om en person ikke kan gjøre noe, “la meg være i fred, jeg vil ikke ha noe som helst!” Men dette er ikke en nedtur, selv om det kan være hva vi forventer. Men en tilstand der han trekkes oppover mot dit han kan oppnå kilden til hans eksistens, kilden til liv.

Spørsmål: Vil alle føle lengselen for leting etter meningen med livet, for å nå den øvre verden?

Svar: Etterhvert vil flere og flere mennesker i hver generasjon føle behovet for å oppdage den øvre verden. For 40 år siden da jeg begynte å studere Kabbala, var det svært få mennesker som var interessert. I dag er det flere hundre tusen, og jeg håper det vil være millioner i nær fremtid.

Vi ser dette i antall personer som er deprimerte, bruker narkotika og er løsrevet fra livet. Alt dette er klare tegn på mangelen av meningen med livet.

Så jeg tror depresjon er en normal sykdom da en persons fysiologi er frisk, mens hans psykologi, som betyr hans sjel, begynner å føle behovet for spirituell søken.