Eneste løsning

Kommentar: Noen ganger hender det at når du sier noe, rører dette meg så dypt at jeg rett og slett kan smelte bort av det sterke inntrykket. Et par øyeblikk går, og de er helt ubeskrivelige. Man vet at disse øyeblikkene er forbigående, det er ikke mulig å holde dem fast lenge av gangen.

Mitt svar: Denne tilstanden får man av meg fordi en ikke selv er i stand til å komme i forbindelse med det jeg snakker om. Det gikk inn i deg en liten stund, etterlot seg noen slags spor og forsvant igjen. Du kan ikke leve i denne tilstanden hele tiden. Likevel blir det der og andre inntrykk legger seg over det.

Kommentar: Likevel ville jeg gjerne at det skulle virke i meg.

Mitt svar: For mennesker finnes det bare en løsning. Det er å arbeide seriøst med forbindelse mellom mennesker. Du kan ikke annet, dette er den eneste måten.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Incredible!” 12/1/12

https://laitman.com/2023/04/the-only-solution/#gsc.tab=0 

Kommentarer / Spørsmål