De samme reglene gjelder for alle

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Passer reglene vi har i våre seminarer for seminarene vi har for de 99%?

Svar: Absolutt! Reglene er de samme på alle nivå, bare uttrykkene må velges slik at det ikke virker fjernt for folk. Samme lov gjelder i alle verdener, vår inkludert. Og når vi tar alle ting med i betraktning, er forbindelsene mellom oss de samme. Vi snakker bare ikke om lyset, Kli (beholder), MAN, MAD, osv. Vi presenterer det med dagligdagse uttrykk; kontakt, kjærlighet, likegyldighet, fortrolighet.

Læren om kabbala ble ansett som hemmelig og ble ikke avdekket før folk begynte å få behov for det. Så snart behovet viste seg og verden viste seg i sin helhet, globalt oppdelt og knust, ble læren om kabbala straks avdekket og nå må vi fortelle det til alle, men med vanlig, dagligdags terminologi.

Fra Kongressen i Stockholm, 31/8/13, Leksjon 4

Kommentarer / Spørsmål