De to suksesskriteriene

Spørsmål: Den russiske erfaringen viser at det å samles ut i fra et egoistisk ønske fører til store problemer. På samme måte har vi alle begynt å studere kabbala som egoister, og jeg er veldig redd for at vi ved å prøve å knytte oss til hverandre vil gjenta den samme feilen.

Svar: For det første ber jeg deg på det sterkeste om å ikke være redd for noen ting! Det er en sang som sier: ” Verden er en veldig smal bro, men nøkkelen er å ikke være redd for noen ting”. På den ene siden er livet en smal bro, men på den andre siden skal du ikke bekymre deg fordi du vil lykkes med å komme deg over den.

Det er to grunnleggende suksesskriterier som er verd å merke seg:

  • 1. kriterie: Utholdenhet i studiene, i samhørigheten med vennene og i arbeidet med å spre kunnskapen.
  • 2. kriterie: Samhørighet med gruppen på en slik måte at dens indre essens blir omgivelsene som opprettholder din spirituelle utvikling.

På grunn av dette vil vi klare å forstå alt som kabbalistene har pålagt oss: ”å bli som én mann med ett hjerte”, ”å elske andre som du elsker deg selv”, og fra ubegrunnet hat vil det utvikle seg en broderlig kjærlighet. Om du streber etter å oppfylle disse to kriteriene: 1. utholdenhet i studiene og innsats for å oppnå samhørighet, og 2. gruppen som omgivelsene for din spirituelle utvikling, vil du ikke ha noe å frykte: Intet ondt vil skje deg.

Alle disse tankene vil dukke opp som utfordringer for at du skal holde deg til målet for evig tid.

Fra del fire av Morgenleksjonen 24/12/10, ”The Peace”

Kommentarer / Spørsmål