Den andre siden av krisen

Jeg ser på krisen som en fantastisk mulighet til å løfte menneskeheten til et nytt nivå, et helt nytt eksistensnivå – et som er bra og vakkert. Ethvert løft innebærer selvfølgelig fødsel, lidelse og problemer. Her må vi ha en tilnærmingsmåte som er svært rasjonell: bruke våre gamle egoistiske egenskaper og intrumenter til å avdekke alle de mulige naturlovene, og lære dem videre til hele menneskeheten.

Vi må lære oss naturens lover for å kunne vite hvordan vi kan observere dem og på denne måten leve sammen med våre barn på en normal, skikkelig, trygg og pålitelig måte. Hovedproblemet blir å forklare menneskets behov for å tilpasse seg til de nye, globale, helhetlige og eksterne betingelsene. Krisen i oss er vår mangel på likhet med dem.

Fra samtale om global utdannelse 4/9/2011

Kommentarer / Spørsmål