Den daglige kabbalaleksjonen 02.01.2012

Writings of Rabash, Igrot, “Letter 19”, (Begynner med: “However, because of the breaking of the vessels”), til: “Rabbi Shimon Bar Yochai ”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Let There Be Lights”, Avsnitt 98, Leksjon 25
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

“Introduction to the Study of the Ten Sefirot”, Avsnitt 18, Leksjon 12
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam,The Freedom”, “Taking After the Collective”, Leksjon 15
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål