Den daglige kabbalaleksjonen 05.01.2012

Writings of Rabash, “What Is Half the Shekel in the Work”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “The Two Great Lights”, Avsnitt 112, Leksjon 28
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of the Ten Sefirot”, Avsnitt 22, Leksjon 15
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam,The Freedom”, “For Social Life, the Law ‘Taking After the Collective’”, Leksjon 18
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål