Den daglige kabbalaleksjonen 06.09.2011

Shamati #111, “Breath, Sound, and Speech
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel VaYakhel (And Moses Assembled)”, “The Firmaments of Assiya”, (Begynner med: “Four lights open in those four openings out of these fire and water…”), Avsnitt 299, Leksjon 16
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 2, Kapittel 2, “Histaklut Pnimit”, Kapittel 7, Avsnitt 73, Leksjon 25
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Avsnitt114, Leksjon 50
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Nation”, (Begynner med: “He explains: ‘In a time of ruin…’”), Leksjon 13
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål