Den daglige kabbalaleksjonen 07.02.2012

Writings of Rabash, “Come to Pharaoh”, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis”, “A Prayer for the Poor”, Avsnitt 194, Leksjon 56
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, (Begynner med: “We find that because of…”), Avsnitt 26, Leksjon 18
Last ned:WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 79, Leksjon 37
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål