Den daglige kabbalaleksjonen 12.02.2012

Forberedelse til leksjonen
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Rabash,Concerning Love of Friends
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “The Sling-Stone”, Avsnitt 204, Leksjon 60
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, (Begynner med: “The Daat de Nekudim”), Avsnitt 26, Leksjon 21
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 91, Leksjon 40
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål