Den daglige kabbalaleksjonen 26.08.2011

Shamati #115, “Still, Vegetative, Animate and Speaking
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “One Commandment”, “Serving People by God’s Commandment”, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål