Den Europeiske Unionens framtid

thumbs_laitman_426Spørsmål: I Storbritannia har det pågått en heftig debatt om det er verdt å forlate den Europeiske Unionen. Den kjente fysikeren Stephen Hawking og 150 andre vitenskapsmenn har uttrykt sterk motstand mot å forlate den. De tror at takket være sitt medlemskap i EU, vokste støtten til videnskap i Storbritannia og antallet eksperter økte. Tror du England må forlate EU?

Svar: Det har ikke lenger noen betyding om man forlater EU, fordi Unionen vil falle sammen i nær framtid allikevel.

Dette er kunstige internasjonale samlinger som ikke bestemmer noe. Det er ingen gjensidig forbindelse mellom dem, grensene blir stengt og konflikter, splittelse og beskyldninger øker. Bevegelsen mot forenlighet som burde finnes i Europa har forsvunnet, selv om det også før, bare var det Europeiske fellesmarkedet, eller mer korrekt, “markedet” som forenet dem.

Så, jeg tenker at uansett hva de gjør, må allikevel denne strukturen bryte sammen. Den er ikke basert på intern forenlighet og en innledende utdannelse av folket for å komme nærmere hverandre, men heller bare på det ønsket til de som vil bli rike av det, og hva mer; gjøre det på bekostning av andre.

Så hva slags forening er det? Hvilken type felles marked er det hvis fem land aksepterer, la oss si, 25 andre land for å kunne skape mer kapital for seg selv på bekosting av de andre? Dette er ganske enkelt utnyttelse av andre på en skamløs måte.

Et system som dette er dømt til å feile. Naturen har bevisst dyttet dem mot denne situasjonen slik at de kan innse at en slik union ikke lenger kan eksistere i vår verden, til forskjell fra de tidligere genrasjoner der det var mulig å erobre mennesker. Selv i Sovjet Unionen kunne man ikke holde sammen en tilsvarende union av sosialistiske republikker på samme måte som EU prøver på. Så alt vil falle sammen, da dette er eksakt det samme systemet som har grunnlag i egoet.

En union kan bare ha suksess når mennesker søker etter det selv. Uten forening på grasrotnivå, vil alle andre strukturer falle sammen. En følelse av nødvendighet, en følelse av at foreningen lønner seg må komme nedenfra. Da vil et større nivå erverves, et spirituelt nivå og vår union vil bringe mer lys til verden.

De skulle ha utdannet folket! Men for å gjøre det er det nødvendig å oppdage Kabbalas visdom, for på en eller annen måte lære og utdanne folket på grasrotnivå, om så bare litt, fordi ellers er alt dømt til å feile. Så England kan i det stille fortsette å være i EU, fordi alt vil snart ta slutt.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 3/11/16

Kommentarer / Spørsmål